SYMPOZJUM O UWIELBIENIU
Zaproszenie kierowane szczególnie do liderów uwielbienia.

🔥 Trwa PRZEŁOMOWY czas dla środowiska uwielbienia w Polsce. Uwielbienie w środowiskach charyzmatycznych  jest od dawna obecną i często praktykowaną formą modlitwy i spotkania z Bogiem. Jest ona żywo obecna w Kościele Katolickim i poszukiwana przez wiernych. W wielu kościołach i miejscach w naszym kraju modlitwa ta jest praktykowana *jako przejaw oddolnej inicjatywy świeckich, którzy pragną wielbić Boga w kulturze dziękczynienia i oddawania mu chwały.* Jednocześnie zauważamy sytuację pewnej niespójności, ponieważ brak jest współczesnej literatury, dokumentów czy rzetelnych opracowań na temat pozaliturgicznej modlitwy uwielbienia w Kościele Katolickim, co może rodzić zagubienie i potrzebę doprecyzowania w wielu środowiskach, wspólnotach czy parafiach, czym ta modlitwa jest i jak w jej ramach się poruszać. Dlatego wydaje się, że znaleźliśmy idealny moment na *zainicjowanie dialogu na ten temat, który wyrazi się 15 maja 2024 roku, podczas sympozjum naukowego w Warszawie pod nazwą „Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele Katolickim”.

Charyzmatyczna Wspólnota Źródło zaprasza na Seminarium Odnowy Wiary!
Jeżeli czujecie, że chcielibyście poznać Boga bliżej, pogłębić z Nim swoją relację, zatrzymać się nad Jego Słowem, to serdecznie zapraszamy Was na to seminarium.

Być może w waszym otoczeniu są osoby, dla których te spotkania mogą być bardzo ważne, potrzebne. Jeśli tak jest, to koniecznie podzielcie się z tymi osobami tą wiadomością.

Spotkania odbywać się będą we wtorki - szczegóły zawarte są na plakacie.

Zapraszamy do Bazyliki w Oleśnicy na nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Zaprasza Wspólnota Miłość Pańska.

TERMIN: 25.03.2024 r., godz. 19:00

 

 

 

 

 

Zapraszamy na Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego z Maryją - TYLKO ON MA KLUCZ.

Rekolekcje pomogą otworzyć się na Bożą łaskę uzdrowienia relacji z najbliższymi, uzdrowienia sytuacji, które mogły się przyczynić do duchowych zranień i traum.

Szczegóły zamieszczone są na plakacie.

 

 

D.A. Redemptor (Biskupin) zaprasza na Seminarium dla młodych: studenci i niedawni absolwenci.

06.03.2024 r. - spotkanie wstępne

Szczegóły na plakacie.