Zapraszamy wszystkich chętnych z naszych Wspólnot - Braci i Siostry - na cykl formacyjny o nazwie: "Spotkania liturgiczne w Duchu Świętym".

➡️Celem spotkań jest przekazanie najważniejszych zagadnień teologicznych dotyczących liturgii i stworzenie przestrzeni warsztatowej dla uczestników, tak by mogli doskonalić swoją posługę podczas liturgii.
➡️Spotkania odbywać się będą w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4.
➡️Każde ze spotkań składać się będzie z części teologicznej i części warsztatowej.
➡️Spotkanie potrwa od półtorej do dwóch godzin.

Spotkania zostaną zrealizowane przez koordynującego P. Romana Szalastę Koordynatora Diakonii Liturgicznej Katolickiej Wspólnoty Droga razem z Piotrem Batogiem i Pawłem Żółtanieckim - odpowiedzialnym w Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej za Diakonię Liturgiczną przy Radzie Pastoralnej Koordynacji.

➡️Tematy i terminy spotkań są następujące:

1. Budowa Mszy Świętej i warsztaty dotyczące posługi w trakcie liturgii cz.1 - 14.06.2024 godz. 18

2. Obrzędowość w liturgii i warsztaty dotyczące posługi w trakcie liturgii cz.2  - 13.09.2024 godz. 18

3. Sakramentalia i warsztaty dotyczące posługi w trakcie liturgii cz.3 - 11.10.2024 godz. 18

4. Rok liturgiczny i warsztaty dotyczące pełnienia funkcji ceremoniarza - 08.11.2024 godz. 18

5. Muzyka liturgiczna i warsztaty dotyczące błędów przy posłudze ministrantów i ceremoniarzy - 13.12.2024 godz. 18

6. Liturgia godzin oraz podsumowanie cyklu - 10.01.2025 godz. 18