Celem badania było sprawdzenie znajomości i postrzegania Ruchu Odnowy w Duchu Świętym na tle wybranych grup/ organizacji i ruchów katolickich w Polsce. Badanie zostało wykonane przez IMAS International dla Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej.

Organizacje, ruchy czy jakiekolwiek grupy katolickie w Polsce to dziesiątki bardzo różnych podmiotów, z których do badania wybrana została, ze względów praktycznych, tylko część działających grup. 45% Polaków deklarujących się jako katolicy potrafi przypomnieć sobie z pamięci przynajmniej jedną z nich, najczęściej wskazując na Ruch Światło – Życie (12,7%). Odnowa w Duchu Świętym spontanicznie wskazywana jest przez 2,4% katolików, co plasuje ją na 4 pozycji wśród badanych grup. Relatywnie słabiej wśród badanych grup wypada Odnowa po sprawdzeniu jej znajomości na podstawie okazanej listy, co może świadczyć o słabszej obecności w przestrzeni publiczno – medialnej.

Kultura jest dzielonym wspólnie sposobem życia, który ucieleśnia głęboko zakorzenione przekonania i wartości społeczeństwa.

Czym jest kultura Pięćdziesiątnicy? Jest to taka kultura, w której zna się, kocha i często przyzywa Ducha Świętego, gdzie całokształt sposobu życia wypływa z aktywnej obecności Ducha i Jego darów. Taka kultura wyraża się w liturgii oraz modlitwie wspólnotowej, w życiu rodzinnym, w muzyce, sztuce, edukacji, rekreacji, polityce i w innych formach interakcji społecznych.

Pośród cech charakterystycznych tej kultury znajdują się:

  • przesycone pewnością wyczekiwanie na to, żeby Pan do nas przemówił i działał w naszym życiu;
  • spotkania liturgiczne i modlitewne, które zawierają radosne i spontaniczne uwielbienie i oddawanie czci;
  • regularne czytanie i dzielenie się fragmentami z Pisma Świętego;
  • bliskie więzi duchowego braterstwa i siostrzeństwa, często w postaci jakiejś wspólnoty;
  • otwarcie na Bożą moc udrawiania i uwolnienia;
  • aktywne zaangażowanie w walkę duchową;
  • miłość do Boga, wyrażająca się w pokornym pomaganiu sobie nawzajem oraz potrzebującym;
  • mocny zwrot w stronę ekumenizmu;
  • gorliwość w niesieniu świadectwa Ewangelii oraz
  • tęsknota za przyjściem Chrystusa w chwale.

Ostatecznie, kultura Pięćdziesiątnicy - kultura życia, która obala kulturę śmierci - powinna wpływać na całe społeczeństwo i kształtować je.

fragment książki "Chrzest w Duchu Świętym"
Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej
Komisja Doktrynalna

Ks. biskup Bronisław Dembowski, Krajowy Duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym, tak pisze o Odnowie: „Ruch Odnowy charyzmatycznej pod pewnym względem można porównać z Ruchem Liturgicznym, Biblijnym, czy Ekumenicznym. Zawsze potrzebne były ruchy, czyli działanie zaangażowanych chrześcijan promujących pewne niedoceniane w danym czasie ważne wartości, istotne dla całego chrześcijaństwa. Przypomnijmy choćby św. Franciszka i ruch franciszkański, mający wielką wagę nie tylko dla Średniowiecza. Liturgia, Biblia i Ekumenizm są wartościami całego chrześcijaństwa, ale nie zawsze były doceniane, dlatego potrzebne były i są ruchy przypominające i opracowujące właściwe posługiwanie się nimi. Podobnie charyzmatyczność cechuje całe chrześcijaństwo, ale dość często była niedoceniana i niezbyt dobrze rozumiana, co prowadziło albo do zapomnienia o charyzmatach, albo do niewłaściwego ich traktowania w Kościele”1.

Bardzo ważne dla zrozumienia Odnowy Charyzmatycznej są tzw. Dokumenty z Malines, które w dużej mierze są dziełem zmarłego w 1996 roku w wieku 92 lat kard. Suenensa, jednego z architektów Soboru Watykańskiego II.  Pod jego wpływem w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium umieszczony został ważny dla Odnowy  (jak i dla całego Kościoła) tekst o charyzmatach.

Szacuje się, że z Katolicką Odnową Charyzmatyczną związanych jest ponad 119 milionów wierzących w 230 krajach na świecie1.

Dane z 2014 roku mówią, że jest ok. 23,5 tys. osób w 860 grupach Odnowy w Duchu Świętym na terenie wszystkich diecezji w Polsce.

W 2011 roku w Polsce było 795 grup Odnowy w Duchu Świętym, które były w koordynacji, czyli łączności z Radą KZK. Najwięcej grup było w diecezji warszawskiej (54), najmniej w diecezji zamojsko-lubaczowskiej (1). Wiele diecezji ma po kilkadziesiąt grup, ale są i takie, które mają ich tylko kilka. W archidiecezji wrocławskiej w 2011 było 27 grup (w 2017 jest ich 36).  Łączna liczba członków Odnowy w Polsce w 2011 wynosiła 20.400 osób. Najbardziej liczna była Odnowa w diecezji warszawskiej. W większości diecezji Odnowa gromadzi średnio od 300 do 600 osób, a w kilku diecezjach liczba członków przekracza 1000.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9.06.2019 rozpoczęła działalność CHARIS, zajmująca się koordynacją całej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. W związku z tym obowiązujący wcześniej statut ICCRS został zastąpiony statutem CHARIS (w j. angielskim dostępny jest TUTAJ, w j. polskim poniżej).

Dziś, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczyna działalność Charis, czyli nowy organizm, zajmujący się koordynacją całej Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Z tej okazji delegaci z całego świata spotkali się na audiencji z Papieżem Franciszkiem. Misję Charis Papież Franciszek streścił w zdaniu: „Nowa i jedyna służba komunii”.

Ukazał się pierwszy numer CHARIS MAGAZINE. W języku angielskim dostępny jest TUTAJ.

Na przedostatniej stronie wyjaśniona jest symbolika logo CHARIS. Oto tłumaczenie tego fragmentu (tłum. MB):

Wielu ludzi pyta nas, co symbolizuje logo CHARIS.

Oto kilka wyjaśnień: Niebieskie półkole po prawej stronie przedstawia zarówno świat, jak i płaszcz Maryi, która nas chroni. W sercu świata umieszczone jest drzewo Krzyża, które nas zbawia. Płomień jest płomieniem Ducha Świętego, który ma rozpalić świat przez chrzest w Duchu Świętym, który otrzymaliśmy.  My jesteśmy przedstawieni ponad tym płomieniem w geście uwielbienia ożywionego przez płomień o różnych kolorach. Wskazuje to na uniwersalność kultur i języków, co jest charakterystyczne dla Odnowy Charyzmatycznej, rozprzestrzeniającej się po świecie.

Kto może korzystać z logo CHARIS? I pod jakimi warunkami?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy pamiętać, że CHARIS jest służbą. Nie ma członków. Można należeć do nurtu łaski, który jest Katolicką Odnową Charyzmatyczną. Można powiedzieć „Jestem z Odnowy” lub „należę do takiej wspólnoty w Odnowie". Ale nie można powiedzieć "Jestem z CHARIS" czy "Należę do CHARIS" lub "My jesteśmy CHARIS tego kraju". Odnowa Charyzmatyczna jest szersza niż CHARIS, która jest tylko służbą dla Odnowy.

Gdy to założenie jest jasne, łatwo zrozumieć, że użycie logo CHARIS jest ograniczone do jej własnych struktur: Międzynarodowej Służby Komunii, Krajowych i Kontynentalnych Służb Komunii. Aby umieścić logo w reklamowaniu wydarzenia, należy zrobić to w porozumieniu z CHARIS i wydarzenie powinno być przynajmniej współorganizowane przez CHARIS. Podobnie członkowie Międzynarodowej Służby Komunii nie mogą wykorzystywać faktu, że należą do CHARIS, gdy związane jest to z własnymi wydarzeniami lub ruchami.

Jednym z powodów, dla których papież Franciszek wezwał do stworzenia CHARIS, nowej jednej służby dla katolickiej odnowy charyzmatycznej, było jego pragnienie, aby cały Kościół doświadczył chrztu w Duchu Świętym. Zawsze bardzo wyraźnie wyrażał to pragnienie nowej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła i świata, ostatnio na zakończenie Mszy św. na Światowe Dni Młodzieży w Panamie.

Aby przygotować się do nowej Pięćdziesiątnicy, CHARIS rozpoczyna wielką kampanię modlitewną od początku marca. Ta kampania jest prosta i dostępna dla wszystkich.Każdego miesiąca (marzec, kwiecień, maj) wygłosi przemówienie ks. Raniero Cantalamessa, asystent kościelny CHARIS, który przygotuje nas do otwarcia naszych serc na nowe wylanie Ducha.

Prosimy o przekazanie informacji o tej inicjatywie tym, którzy są wokół was, w waszych grupach modlitewnych, waszych wspólnotach, waszych szkołach ewangelizacji… Bądźcie wierni w modlitwie, aby następna Pięćdziesiątnica naprawdę oznaczała początek odnowy całego Kościoła w Duchu Świętym.

Jean-Luc Moens
Moderator CHARIS
https://www.charis.international/

Oto linki do nauczań:

Podkategorie