"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie"- Mk 13,35

Zaproszenie na nabożeństwo wprowadzające w Adwent.

GDZIE: Parafia św. Jana Apostoła, ul. Królewska 30, Wrocław

GODZ.: 19.30 (po wieczornej Eucharystii o godz. 18:30)

Zaprasza Wspólnota Źródło Łaski (posługa muzyczna podczas modlitwy).