WYDARZENIE: Chwała Mu!
TERMIN: 28.08.2022
MIEJSCE: Atlas Arena w Łodzi. 
POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE:
- chcących służyć uczestnikom tego wydarzenia. 
- osoby pełnoletnie, które formują się we wspólnocie. 
 
Link do formularza zgłoszeniowego: