Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej z okazji obchodów XXXVIII Światowych Dni Młodzieży.

W tym roku spotkanie będzie w nowej odsłonie - spotkamy się w przeddzień Niedzieli Chrystusa Króla, w sobotę 25-11-2023 r.

Wydarzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnej Hali Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Mickiewicza 58-60 we Wrocławiu.

Hasłem spotkania są słowa: "Radując się w nadziei" (por. Rz 12,12).

Spotkanie dedykowane jest dla osób od 14 roku życia (konieczna zgoda prawnego opiekuna na udział dla osób niepełnoletnich). Koszt udziału jednej osoby to 10 zł.

Program:

 •  9:00 - Otwarcie rejestracji na hali
 • 10:00 - Rozpoczęcie integracji młodzieży
 • 11:00 - Modlitwa na rozpoczęcie prowadzona przez
             Młodzież Hallelujah, świadectwo Basi Turek
 • 12:00 - Spotkanie w małych grupach
 • 13:15 - Obiad wydawany na hali
 • 14:45 - Nabożeństwo ewangelizacyjne
 • 16:00 - Eucharystia pod przewodnictwem ks. Abp. Józefa Kupnego
            -Oficjalne zakończenie wydarzenia-
 • Po zakończeniu Eucharystii ciąg dalszy integracji (tańce, zabawy). Indywidualne rozjeżdżanie się grup do miejsc zamieszkania.


Ze względów bezpieczeństwa - limit uczestników to 1100 osób.
O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o spotkaniu zawarte są w formularzu zgłoszeniowym:
https://docs.google.com/forms/d/18d41hMsLqGeg5gWUZ9Z7bEStKq1eRTh_GEGLjGcwAJo/viewform?hl=pl&pli=1&edit_requested=true