Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Źródło Łaski zaprasza na Eucharystię, konferencję, Adorację Najświętszego Sakramentu i spotkanie.

TERMIN: 13.02.2024 r.

MIEJSCE: parafia św. Kazimierza Królewicza, ul. Litewska 1, Wrocław

Konferencję wygłosi ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz prof. PWT