Wspólnota FIAT przy par. NMP Częstochowskiej
przy al. J. Kochanowskiego 11
we Wrocławiu,
zaprasza na modlitwę i agape
Kiedy: Środa 15.09.2021
Start: godz. 18:00 Eucharystia z Adoracją i modlitwą uwielbienia.
Zakończenie: agapa.
Zapraszamy