ZAPRASZAMY do Szkoły Eliasza - Szkoła duchowości charyzmatycznej i mistycznej

KIEDY: od września 2022, 10 całodniowych spotkań raz w miesiącu, w soboty
DLA KOGO: Szkoła Eliasza jest odpowiedzią na potrzeby liderów, wspólnot, osób, które doświadczyły już chrztu w Duchu Świętym. Dla osób, które szukają - są spragnione i głodne Bożej obecności, potrzebują umocnienia i dalszego prowadzenia w Ojcu przez Jezusa w Duchu Świętym indywidualnie, w służbie oraz w Kościele, dla:
  • osób, które pełniły służbę proroczą we wspólnocie, a także te, które otrzymały i posiadają dary prorocze (potwierdzone przez świadectwa osób, którym posługiwały) oraz pragną je rozwijać;
  • osób, które już doświadczały wylania Ducha Świętego i Jego prowadzenia, przeżyły już swoje “pierwsze nawrócenie”, spotykając Żywego Boga, należały kiedyś do wspólnoty, ale czują się “wypalone” lub mają poczucie stagnacji w swojej wierze i powołaniu;
  • wszystkich, którzy pragną WIĘCEJ w relacji Bogiem, pragną zaprzyjaźnić się Duchem Świętym i mają poczucie, że Pan wzywa ich do ewangelizacji/jakiejś misji/służby w Kościele.
SPOSÓB UCZESTNICTWA:
- stacjonarny (Dom bł. Karoliny w Nowym Sączu ul. Kunegundy 12A, 33-300 Nowy Sącz)
- lub online
 
ZAPISY: do 31.08.2022 przez formularz https://szkolaeliasza.pl/o-szkole/zapisy/
UCZESTNICTWO W SZKOLE OBEJMUJE:
- pracę indywidualną
- czas na osobistą refleksję i modlitwę
- prace domowe (pisemne).
 
KOSZTY:
Za cały rok formacyjny wrzesień-czerwiec (10 zjazdów) opłata wynosi 999 zł

Możliwość opłaty w ratach. Po rejestracji, wypełnieniu formularza oraz przelaniu zaliczki 300 zł osoba zostaje zapisana na 1 rok.
Do 30 października jest zobowiązana do wpłaty reszty kwoty za 1 rok - 350 zł.
Do 30 stycznia zobowiązana jest do wpłaty za pozostałą część roku - 350 zł.

Za cały rok formacyjny wrzesień-czerwiec (spotkania on-line) opłata wynosi 650 zł

Możliwość opłaty w ratach. Po rejestracji, wypełnieniu formularza oraz przelaniu zaliczki 300 zł osoba zostaje zapisana na 1 rok.
Do 30 października jest zobowiązana do wpłaty reszty kwoty za 1 rok - 350 zł.

TERMINY ZJAZDÓW I PRZYKŁADOWY PROGRAM
 
WYKŁADOWCY I ORGANIZATORZY:
O. Krzysztof Guzowski - Prof. zwyczajny, teolog, specjalizuje się w personalizmie chrześcijańskim i teologii Ducha Świętego. Wykładowca KUL w latach 1998-2022. Obecnie przełożony wspólnoty zakonnej Słudzy Ducha Pocieszyciela, której celem jest odnowienie, ożywienie i upowszechnienie kultu Ducha Świętego w Kościele katolickim. Jest autorem książek m.in. Duch Święty a Eucharystia (2014), Duch dialogujący (2016) oraz popularnych modlitewników do Ducha Świętego.
 
Angelika Orzechowska - Z wykształcenia absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University na kierunku psychologia oraz podyplomowych studiów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na kierunku malarstwo; trener zawodów usług społecznych.

W 2005 roku, podczas zesłania Ducha Świętego, doświadczyła spotkania z Bogiem Żywym, który przyszedł ze szczególnym darem Mądrości Słowa – Jego rozumienia, tłumaczenia i przekazywania Go innym. Od tego czasu rozpoczęła się jej droga służby: poprzez posługę animatora we wspólnocie młodzieżowej Magis o duchowości ignacjańskiej (2005-2009), lidera grupy wstawienniczej we wspólnocie Magis Plus (2009-2013), współpracę ze wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym Filadelfia – współprowadzenie i współorganizacja Seminariów Odnowy Wiary, koncertów i akcji ewangelizacyjnych (2012- 2014). Kolejne jej lata (2015-2017) były czasem pustyni, czyli intensywnej pracy wewnętrznej i modlitwy, prowadzącej do zgłębiania duchowości karmelitańskiej, mniszej i dominikańskiej. Od maja 2017 do czerwca 2021 roku prowadziła wspólnotę Arka Przymierza, formując animatorów i liderów, głosząc Ewangelię, prowadząc kierownictwo duchowe i wprowadzając w różne formy modlitwy, a także łącząc nurt charyzmatyczny i Tradycje Kościoła. Sercem wspólnoty ustanowiła zespół Lew z Pokolenia Judy, który kształtowała, ucząc proroczego wielbienia, czego owocem jest wiele pieśni powstałych z natchnienia Ducha i opartych na fundamencie Pisma Świętego.

Szczególną troską i pragnieniem jej serca jest jedność: w człowieku (ducha, duszy i ciała), w rodzinach, we wspólnotach, w Kościele – którą buduje obecnie poprzez posługę Miłości, przejawiającą się w darze głoszenia, proroczego wstawiennictwa, w tworzeniu inicjatyw ewangelizacyjnych oraz w działalności Fundacji Arka Przymierza. Angelika jest także autorką modlitewników: „Warsztat Świętego Józefa” (2020), „Powstań, świeć!” (2022) oraz Podręcznika Formacyjnego – Przewodnika po Słowie „Bądź Arką Przymierza” (2021). W jej drodze z Bogiem i świadectwie życia widoczny jest wpływ i naśladowanie jej duchowych ojców (św. Józefa, św. Dominika, Ojca Pio i Szarbela, Jana Pawła II) oraz matek (Najświętszej Maryi, św. Katarzyny Sienejskiej, Teresy od Dzieciątka Jezus i Teresy Wielkiej).
Razem z o. Guzowskim jest współzałożycielką Szkoły duchowości charyzmatycznej i mistycznej.

Ks. Marek Nowak - Asystent Kościelny i opiekun Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia w Archidiecezji Poznańskiej. Członek Zespołu ds. ewangelizacji w ramach Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Archidiecezji Poznańskiej. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp. Stanisława Gądeckiego 15 maja 2008 roku. Od 7 lat Kapelan Koordynator Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Pasjonat ewangelizacji z mocą związaną z posługą darami i charyzmatami Ducha Świętego. W projekcie „Dom Boga”, której jest liderem i opiekunem oraz Przymierzem Miłosierdzia prowadzi rekolekcje ewangelizacyjne, formacje dla wspólnot, uwielbienia, Wieczory Chwały i Ewangelizację Miasta – „Misje Talitha Kum”.
Jego marzeniem, a zarazem dążeniem jest takie zjednoczenie wspólnot w jednym Duchu, aby łaska płynąca z ich sposobu i świadectwa życia mogła dotykać oraz przemieniać ludzkie serca jak czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 2, 42-47:

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Poniżej link do nagrań ze spotkania otwartego Szkoły do konferencji, prezentacji Szkoły i fragmentu z modlitwy:
 
Organizatorzy błogosławią każdego i Wasze drogi w Duchu Świętym, 
Dziękują za dar Kościoła, który razem stanowimy! 
I już cieszą się na spotkanie z tymi, którzy zdecydują się na drogę w Szkole Eliasza.
Nasz Ojciec już wszystko przygotował, a Duch Święty będzie sam nam się objawiał. 
Niech Pan będzie uwielbiony w każdym z Was, który narodził się z Ducha i już Go poznał.
Odpowiadając na Boże zaproszenie, będziemy chcieli przychodzić po więcej i wzrastać w uczniostwie przyjmując wiarę, ogień, moc i męstwo Eliasza: 
lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego
ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłująNam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha 
(1 Kor 2, 9-13)