Osoby potrzebujące wsparcia, które doznały przemocy fizycznej, seksualnej, emocjonalnej lub duchowej, zaproszone są do programu wsparcia "Od łeż do łaski".

Najbliższe terminy spotkań oraz informacje do kontaktu zawarte są na plakacie.