Mężczyźni św. Józefa zapraszają na rekolekcje dla mężczyzn, które odbędą się już w tym miesiącu w dniach od 05 do 07 maja w Katedrze Wrocławskiej. Konferencję pt. "Męskość i tożsamość" wygłoszą: ks. dr Jan Konior SJ (Jezuita, filozof, teolog, sinolog, rekolekcjonista) oraz Mężczyzna św. Józefa.

Konferencja jest bezpłatna i otwarta dla każdego mężczyzny po uprzednim zarejestrowaniu poprzez formularz na naszej stronie https://mezczyzniwewroclawiu.pl/meskie-rekolekcje-w-katedrze-wroclawskiej-5-7-05-2021/. Będzie natomiast możliwość złożenia dobrowolnej ofiary na cele organizacyjne. Ze względu na istniejące obostrzenia Ilość miejsc ograniczona.

Szczęść Boże,

Mężczyźni św. Józefa zapraszają do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa na kolejnym spotkaniu dla mężczyzn, które odbędzie się  23 kwietnia 2021 o godz. 19.15 w Katedrze Wrocławskiej. Po Eucharystii konferencję pt. „Biblia „po katolicku”, czyli… dlaczego nie sola scriptura” wygłosi dr Sławomir Zatwardnicki, publicysta, dr nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) PWT, wykładowca teologii fundamentalnej i religiologii. Ze względu na istniejące nadal obostrzenia dotyczące ilości uczestników wymagana jest rejestracja udziału na stronie:
https://mezczyzniwewroclawiu.pl/biblia-po-katolickuczyli-dlaczego-nie-sola-scriptura.

Jedną z pięciu zasad protestantyzmu jest sola scriptura. Tłumaczy ona posługiwanie się Biblią jako instrumentem bezpośredniego kontaktu człowieka i Boga a wszelkie doktryny i praktyki przyjęte w Kościele powinny pozostawać z Pismem Świętym w relacji zgodności. To twierdzenie jest przeciwne naukom katolicyzmu i i sieje duży zamęt, który skutkuje przyjmowaniem katolickiej odmiany protestanckiego sola scriptura. Sławomir Zatwardnicki wyjaśni w sposób przystępny i zrozumiały rozumienie relacji Objawienie - Pismo - Tradycja. “Albowiem Pismo św. jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie; a święta Tradycja, słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom, przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem prawdy, wiecznie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Stąd to Kościół osiąga pewność swoją, co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu” (Dei verbum).

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Zasłonięciu nosa i ust (maseczka, przyłbica, chusta) w kościele
 • Dezynfekowaniu rąk przed wejściem do świątyni
 • Zachowaniu dystansu społeczny.
 • Powstrzymaniu się od uczestnictwa w przypadku pojawienia się nagle jakichkolwiek objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar itp).

Więcej informacji o spotkaniu na http://mezczyzniwewroclawiu.pl.

Z Bogiem

Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu
http://mezczyzniwewroclawiu.pl
https://www.facebook.com/mezczyzni.we.wroclawiu/

Mężczyźni św. Józefa zapraszają mężczyzn na rekolekcje, które odbędą się już w tym miesiącu w dniach od 16 do 18 marca we Wrocławiu. Konferencję pt. "Nauczanie Św. Józefa na kartach Ewangelii" wygłosi ks. dr Ryszard Kempiak SDB - salezjanin, biblista, wykładowca Pisma Świętego, wybitny przewodnik po Ziemi Świętej. Patronat nad wydarzeniem objął Tygodnik Niedziela.

Konferencja jest bezpłatna i otwarta dla każdego mężczyzny po uprzednim zarejestrowaniu poprzez formularz na naszej stronie https://mezczyzniwewroclawiu.pl/dni-odnowy-duchowej-rekolekcje-dla-mezczyzn-16-17-18-03-2021 ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Oczywiście będzie można podzielić się z koszyczkiem zawartością swojego portfela na koszty organizacyjne, ale jest to absolutnie dobrowolne i niezobowiązujące. „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7).

Czasami słowa zagłuszają rzeczywistość a nawet zniekształcają jej obraz. W tak przegadanym świecie milczenie jest bardziej wymowne i skuteczne. Pismo Święte nie przytacza wprost wypowiedzi Św. Józefa ale one tam są, tylko trzeba je odnaleźć między głosem Boga a jego postępowaniem.
Ewangelia określa św. Józefa jako człowieka sprawiedliwego, który był mężem Maryi i opiekunem Jezusa. Jest czczony jako patron ludzi pracy i Oblubieniec Maryi. Dla Mężczyzn św. Józefa to wzór odpowiedzialnego męża i ojca, który ponad swoje osobiste cele i ambicje stawia dobro rodziny. Nie potrzebuje słów, aby wiedzieć, jak się należy  zachować. Mężczyźni św. Józefa będą wsłuchiwać się w milczenie św. Józefa, który mówi swoimi czynami i podejmowanymi działaniami, aby poznać tajemnicę jego nauczania.

Tematem rekolekcji jest:
"Nauczanie Św. Józefa na kartach Ewangelii." - głosi ks. dr Ryszard Kempiak SDB.
Harmonogram:
16 marzec - 19.00 - 21.00 - konferencja
17 marzec - 19.00 - 21.00 - Lectio Divina i adoracja z medytacją.
18 marzec - 19.00 - 22.00 - Msza Św. z agapą.

Każdego dnia recepcja będzie otwarta od 18.15 do 19.00. Wymagana punktualność.

Miejsce wydarzenia:
Aula Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko
Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław
(wejście od strony przystanku tramwajowego Most Grunwaldzki)
Istnieje możliwość parkowania na okolicznych uliczkach lub pod Urzędem Wojewódzkim na Pl. Powstańców Warszawy 1, skąd dojście na rekolekcje zajmie 8 minut.

Rekolekcje odbędą się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Zasłonięciu nosa i ust (maseczka, przyłbica, chusta) w kościele
 • Dezynfekowaniu rąk przed wejściem do świątyni
 • Zachowaniu dystansu społeczny.
 • Powstrzymaniu się od uczestnictwa w przypadku pojawienia się nagle jakichkolwiek objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar itp).

Brak maseczki uniemożliwi uczestnictwo w rekolekcjach.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na http://mezczyzniwewroclawiu.pl/.

Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu
http://mezczyzniwewroclawiu.pl
https://www.facebook.com/mezczyzni.we.wroclawiu/

Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu zapraszają do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa na kolejnym spotkaniu dla mężczyzn 26 lutego 2021 o 19.30 w kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej przy ul. Grabiszyńskiej 103 we Wrocławiu. Po Eucharystii konferencję pt. „Mężczyzna w Piśmie Świętym i nauczaniu Jana Pawła II” wygłosi ks. Jan Kruczyński, wybitny rekolekcjonista, twórca Ruchu Światło-Życie we Wrocławiu, najbliższy współpracownik ks. prof. Franciszka Blachnickiego, od 47 lat związany z powstawaniem, formowaniem i animacją małych grup w kościele katolickim.

Ze względu na istniejące obostrzenia dotyczące ilości uczestników wymagana jest rejestracja udziału na stronie:
https://mezczyzniwewroclawiu.pl/mezczyzna-w-pismie-swietym-i-nauczaniu-jana-pawla-ii.

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • Zasłonięciu nosa i ust (maseczka, przyłbica, chusta) w kościele
 • Dezynfekowaniu rąk przed wejściem do świątyni
 • Zachowaniu dystansu społeczny.
 • Powstrzymaniu się od uczestnictwa w przypadku pojawienia się nagle jakichkolwiek objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar itp).

Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu:
http://mezczyzniwewroclawiu.pl
https://www.facebook.com/mezczyzni.we.wroclawiu/

Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu zapraszają na kolejne spotkanie oraz do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa. Wydarzenie zacznie się od 18.45 w najbliższy piątek 22 stycznia 2021 w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku. Po Eucharystii ks. Piotr Wiśniowski wygłosi konferencję pt. „"Ewangelizacja przez media"”. Ze względu na istniejące obostrzenia dotyczące ilości uczestników wymagana będzie rejestracja udziału na https://mezczyzniwewroclawiu.pl/ewangelizacja-przez-media/. Planowana jest również transmisja online poprzez kanał na YT https://www.youtube.com/user/mezczyzniwewroclawiu.

„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Te słowa Jezus kieruje również do nas, do każdego z osobna i wszystkich razem, aby kosztowali wspaniałości Słowa Bożego i obdarowywali nim słowem, uczynkiem, dobrocią i miłością wszystkie  napotkane dzieci Boże, nawet te pogubione w troskach lub atrakcjach codzienności. Trzeba dawać świadectwo wiary, budować relacje,  spotykać się i rozmawiać z drugim człowiekiem. „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12).

Można też skutecznie ewangelizować wykorzystując do tego media: telewizję, radio, internet, pocztę elektroniczną, sms-y. Bracie, nawet  przesyłanie dalej naszych zaproszeń na spotkania jest formą ewangelizacji. Media zawsze miały znaczący wpływ na postawy społeczne a w czasach obecnej zarazy nawet większe niż zwykle. I tym bardziej ludzie wierzący potrzebują większej aktywności ewangelizacyjnej w telewizji i internecie. Ks. Piotr Wiśniowski, były opiekun Mężczyzn Świętego Józefa we Wrocławiu, a obecnie dyrektor katolickiej telewizji EWTN Polska, przybliży nam siłę mediów i skuteczność środków masowego przekazu w głoszeniu Słowa Bożego.

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Zasłonięciu nosa i ust (maseczka, przyłbica, chusta) w kościele
 • Dezynfekowaniu rąk przed wejściem do świątyni
 • Zachowaniu dystansu społeczny.
 • Powstrzymaniu się od uczestnictwa w przypadku pojawienia się nagle jakichkolwiek objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar itp).

Więcej informacji o spotkaniu na http://mezczyzniwewroclawiu.pl.

Z Bogiem
Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu

http://mezczyzniwewroclawiu.pl
https://www.facebook.com/mezczyzni.we.wroclawiu/

Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa, które odbędzie się w piątek 18 grudnia 2020, tym razem  w kościele pw. św. Rodziny, przy ul. Monte Cassino we Wrocławiu. Rozpocznie się o 18.30 adoracją oraz spowiedzią, po której odbędzie się Msza Św. Ze względu na istniejące obostrzenia dotyczące limitu uczestników Eucharystii wymagana jest rejestracja na stronie https://mezczyzniwewroclawiu.pl/swietujemy-18-12-2020/.

Podczas Eucharystii mężczyźni będą dziękować Bogu za ten niezwykły rok i wszystko co się w nim wydarzyło, przepraszać za swoje niedoskonałości i prosić Boga Jedynego o błogosławieństwo na dalszy czas dla nas i naszych rodzin. Znajdzie się też okazja na  świadectwa, gdyby chciał się nimi podzielić z innymi. Można łączyć się duchowo, online, myślami ale Mężczyźni Świętego Józefa chcą oddawać cześć Zbawicielowi razem, ramię w ramię, w ludzkiej bliskości, wspólnotowo, jak bracia i przyjaciele.

Mężczyźni Świętego Józefa niewiele mogą zaoferować oprócz wspólnej modlitwy i inteligentnej rozmowy przy kawie ale MĘŻCZYZNO jeśli chciałbyś wyjść ze swojej ciepłej izdebki i spędzić parę godzin w zimnym klimacie kościelnym w zapatrzeniu w serce i oczy Jezusa Chrystusa, to nie wahaj się ani chwili. Jesteś mile widziany i oczekiwany. A jeśli nawet zmarzniesz, to lepiej być zimnym albo gorącym, a nie letnim.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na http://mezczyzniwewroclawiu.pl/.

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Zasłonięciu nosa i ust (maseczka, przyłbica, chusta) w kościele.
 • Dezynfekowaniu rąk przed wejściem do świątyni.
 • Zachowaniu dystansu społeczny.
 • Powstrzymaniu się od uczestnictwa w przypadku pojawienia się nagle jakichkolwiek objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar itp).

Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu
http://mezczyzniwewroclawiu.pl
https://www.facebook.com/mezczyzni.we.wroclawiu/
Zapraszamy do polubienia naszej strony na FB

Bracie: zapraszamy Cię  na kolejne spotkanie oraz do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek 27 listopada 2020. Po Eucharystii ks. dr Jan Konior SJ wygłosi konferencję pt. „Życie duchowe w męskiej codzienności”. Ze względu na istniejące obostrzenia wymagana będzie rejestracja udziału na https://mezczyzniwewroclawiu.pl/zycie-duchowe-w-meskiej-codziennosci/ . Po zamknięciu zapisów poinformujemy Cię, czy spotkanie odbędzie się jak zwykle w kościele przy ul. Katedralnej 4, czy może w kościele pw. św. Rodziny na Biskupinie. Niezależnie od miejsca planujemy również transmisję online poprzez nasz kanał na YT https://www.youtube.com/user/mezczyzniwewroclawiu.

Pan Bóg wybrał Józefa na opiekuna św. Rodziny, ponieważ był on człowiekiem sprawiedliwym, duchowo bogatym, odpowiednim mężczyzną na trudne czasy. Kiedy rzeczywistość zaprzecza wszystkim wartościom, padają autorytety, walą się ideały i zapada zmrok, to właśnie ojciec musi trwać po stronie jasności i być oparciem dla swoich najbliższych. Im głębsze jego życie duchowe i bliższa, osobowa relacja z Bogiem, tym większa w nim moc w zwalczaniu dużych i małych trosk, obłudy i niegodziwości dnia powszedniego. Czy życie duchowe w męskiej codzienności jest łatwe, wygodne i przyjemne? Czy może wymagające, ciężkie, mozolne ale niezwykle i trwale budujące odpowiedzialnego i autentycznego mężczyznę, którego nic nie jest w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej?„…Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie…” (Rz 8,38-39). Posłuchajmy razem słowa ks. Jana Koniora SJ.

Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • Zasłonięciu nosa i ust (maseczka, przyłbica, chusta) w kościele
 • Dezynfekowaniu rąk przed wejściem do świątyni
 • Zachowaniu dystansu społeczny.
 • Powstrzymaniu się od uczestnictwa w przypadku pojawienia się nagle jakichkolwiek objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar itp)

Dziękujemy za wyrozumiałość i zrozumienie. Do zobaczenia.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w naszym spotkaniu, prosimy nas poinformować jak najszybciej emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mężczyźni św. Józefa we Wrocławiu zapraszają na kolejne wydarzenie z cyklu "24h dla Pana", które odbędzie się 16-17 października 2020 w klasztorze SS. Urszulanek Unii Rzymskiej (nad stacją PKP) w Bardzie (78 km od centrum Wrocławia). To już za trzy tygodnie, więc najwyższy czas ruszyć do zapisów. Liczba miejsc ograniczona. Link do rejestracji: https://mezczyzniwewroclawiu.pl/dzien-odnowy-duchowej-mezczyzn-bardo-10-2020 (formularz jest na dole strony). W programie jest również zaplanowana nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Konferencję pt. „Być Ojcem” poprowadzi: O. Włodzimierz Andrzej Zatorski OSB polski Benedyktyn, w latach 2005–2009 przeor Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu. Twórca i wieloletni dyrektor Wydawnictwa Benedyktynów. Publicysta, autor książek o tematyce religijnej, w tym 6 tomów rozważań na każdy dzień roku. W maju tego roku pomagał mężczyznom odkryć moc praktyki medytacji chrześcijańskiej.

Co to znaczy: być ojcem? Jak być, z kim i dla kogo, i w jakim celu? I jak żyć, żeby „mieć” nie przesłoniło „być”. „24h dla Pana” to doskonała okazja, aby zapomnieć na chwilę o zwykłej codzienności i oddać Panu Bogu jeden dzień swojego zamaskowanego i pędzącego życia. To czas refleksji i zastanowienia się nad sensem własnego ojcostwa, i tego fizycznego, i tego duchowego. W poszukiwaniu, być może utraconej, ojcowskiej tożsamości będzie mężczyznom będzie służył radą Ojciec Włodzimierz Zatorski OSB, no bo któż.... jak nie ojciec.

Program:

Piątek
18:00 Przyjazd
19:00 Kolacja
20:00 Nieszpory
20:30 Konferencja I
21:30 Spotkanie w małych grupach
22:30 Koniec dnia
23:00 – 7.00 – Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Sobota
07:30 Adoracja
08:00 Jutrznia
08:30 Śniadanie
09:15 Konferencja II
10:15 Kawa/herbata
10:45 Konferencja III
12:00 Spotkanie w małych grupach
13:15 Obiad
14:00 Przerwa na spacer (czas na spowiedź)
15:00 Konferencja IV
16:00 5 pytań do Ojca
16:30 Msza Św. + błogosławieństwo indywidualne
17:30 Kolacja
18:00 Wyjazd do domu

KOSZTY UCZESTNICTWA W SPOTKANIU:
• Piątek i sobota:
– Nocleg, pełne wyżywienie, organizacja – 115zł
• Tylko sobota – 85zł

Link do rejestracji https://mezczyzniwewroclawiu.pl/dzien-odnowy-duchowej-mezczyzn-bardo-10-2020 (formularz jest na dole strony).

Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem wszystkich wymaganych prawem wymogów sanitarnych.

Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają mężczyzn na otwarte spotkanie we Wrocławiu, które odbędzie się w piątek 23 października 2020 w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu, aby wspólnie się modlić i wielbić Jezusa Chrystusa. Rozpocznie się adoracją o 18.30 oraz spowiedzią, po której zostanie odprawiona Msza Św.

Po Eucharystii ks. Jerzy Babiak SDB - od 2011 roku prezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego we Wrocławiu oraz dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu, wygłosi konferencję pt. "Młodzież, pasja i wychowanie". Wstęp wolny. Nie ma żadnych warunków wstępnych uczestnictwa poza obostrzeniami pandemicznymi przewidzianymi prawem. Każdy mężczyzna jest mile widziany.   

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na http://mezczyzniwewroclawiu.pl/.