Mężczyźni św. Józefa zapraszają mężczyzn do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa na spotkaniu, które odbędzie się w piątek 24 marca 2023 o 18.00 w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. Wydarzenie rozpocznie się od Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Drogi Krzyżowej. W tym czasie Kapłan będzie również oczekiwał w konfesjonale na osoby, które chcą przystąpić do spowiedzi. Po Eucharystii konferencję pt. „Charyzma św. Józefa” wygłosi ks. Janusz Gorczyca - proboszcz parafii pw. św. Maurycego we Wrocławiu.

Wg definicji SJP PWN charyzma to szczególne cechy osobowości, którym osoba je posiadająca zawdzięcza niekwestionowany autorytet u ludzi i wpływ na nich. W ujęciu teologicznym termin charyzma (gr. chárisma „dar”) określa jednostki obdarowane łaską boską, „darem bożym”. Czy któreś z przytoczonych pojęć nie pasuje do św. Józefa? Cztery Ewangelie łącznie poświęcają mu dwadzieścia sześć wersów, a jego imię wymienione jest czternaście razy, chociaż sam nie wypowiada w nich ani jednego słowa. Pomimo tego jest określany jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie.

Wiele miast i krajów obrało sobie też Józefa za patrona, m.in. Kanada, Czechy, Austria, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Meksyk, Filipiny, Bawaria, Rosja, Peru, Tyrol, Styria, Karyntia. Jest opiekunem Kościoła powszechnego, stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych noszących jego imię, a także misji chińskich, sprawiedliwości społecznej, małżeństw i rodzin chrześcijańskich, dzieci, młodzieży, sierot, dziewictwa, robotników, rzemieślników, cieśli, drwali, stolarzy, kołodziejów, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych. Jaką charyzmę trzeba mieć, aby tak mocno odcisnąć swój ślad w dziejach świata? Ks. Janusz spróbuje rozjaśnić uczestnikom konferencji to zagadnienie.

Program spotkania:
18.30 Adoracja, Droga Krzyżowa i spowiedź
19.15 Msza Św.
20.15 Kawa i herbata
20.45 Konferencja
21.30 Mała grupa
22.00 Zakończenie