Ks. Wojciech Nowacki: Dlaczego Msze święte z modlitwą o uzdrowienie?

We Mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie należałoby widzieć bardziej szansę niż zagrożenie. Są one z pewnością wyrazem zdrowego zmysłu wiary ludu Bożego, który właśnie w Eucharystii szuka doświadczenia autentycznego spotkania z Chrystusem jako Zbawicielem i Lekarzem ciał i dusz ludzkich.

Manifestuje się w nich także wiara w działanie Ducha Świętego, który jest obecny nie tylko w samych obrzędach sakramentalnych, lecz – tak jak chce – udziela swoich darów wierzącym dla pożytku całego Kościoła. Jeśli nawet nie jest to wiara pogłębiona i dojrzała, to przecież udział w tych modlitwach sprzyja głoszeniu słowa Bożego i zdrowej doktryny katolickiej.

Poza tym liczne uzdrowienia, które niezaprzeczalnie dokonują się podczas tych modlitw, posiadają wymiar ewangelizacyjny. Jezus objawia w nich swoją chwałę, aby uczniowie w Niego uwierzyli (J 2,11) i z mocą głosili wszystkim Jego Ewangelię.

Msza św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie

Miejsce: Milicz, par. p.w. Św. Andrzeja Boboli.

Stały termin: W każdy II wtorek miesiąca, godz. 19:30

Organizator: Wspólnota EMMANUEL Milicz

Msza św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

Miejsce: Wrocław, parafia pw. NMP Częstochowskiej, al. Kochanowskiego 11.

Stały termin: Trzeci piątek miesiąca, g. 19.00

Organizator: Wspólnota VERBUM
Modlitwa wstawiennicza:
- w każdy czwartek w trakcie spotkania wspólnoty Verbum. Spotkanie rozpoczyna się po Eucharystii o godz. 18.00 tj. ok 18.45.
- oraz po Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie w trzeci piątek miesiąca. Ta Eucharystia  rozpoczyna się o godz. 19.00.
Kontakt w celu umówienia się na modlitwę wstawienniczą: Bożena Ż.- 781 045 128

Msza św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

Miejsce: Wrocław, parafia pw. św. Michała Archanioła, ul. Prusa 78.

Stały termin: Drugi wtorek miesiąca, g. 18.00

Organizator: Wspólnota Michael

Modlitwa wstawiennicza w 2-gie wtorki miesiąca w Kościele św. Michała po Mszy św. o godz. 18:00
Kontakt w celu umówienia się na modlitwę wstawienniczą: Bogusława W.- 660 851 786; Wojciech K.- 509 449 464.

Msza św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie

Miejsce: par. Świętej Rodziny we Wrocławiu, ul. Monte Cassino 68.

Stały termin: I poniedziałek miesiąca, g. 18.00

Organizator: Wspólnota Płomień Pański

Kontakt w celu umówienia się na modlitwę wstawienniczą:
Modlitwa wstawiennicza: w każdy poniedziałek po spotkaniu modlitewnym ok. godz. 20:30 w Domu Parafialnym oraz po uzgodnieniu telefonicznym.
Kontakt w celu umówienia się na modlitwę wstawienniczą:
Elżbieta P. (+48) 602 447 521

Msza św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie

Miejsce: par. NMP Bolesnej we Wrocławiu - Strachocinie przy ul. Tatarakowej 1-3.

Stały termin: Pierwszy wtorek miesiąca, g. 18.00

Modlitwa wstawiennicza: W każdy wtorek po Mszy Świętej o godz. 18:00.

Kontakt w celu umówienia się na modlitwę wstawienniczą: 534 413 905 w godz. 10:00-13:00.

Organizator: Parafia NMP Bolesnej - ks. Wojciech Jaśkiewicz

Podkategorie