Koordynacja Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej podjęła inicjatywę Krucjaty Modlitwy za Kapłanów. Chcemy naszą modlitwą objąć jak największą liczbę kapłanów naszej diecezji, zaczynając od tych, którzy w szczególny sposób związani są z Odnową Charyzmatyczną.

Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę wszystkich, którzy mają otwarte serca. Wierzymy, że ten modlitewny szturm do nieba przyniesie wielkie owoce w życiu kapłanów otoczonych naszą modlitwą, w rozwoju naszych wspólnot, w ożywieniu wiary i skuteczniejszym głoszeniu Jezusa jako Pana w naszej diecezji.

Dziś modli się 118 osób z 26 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Dzieci Maryi, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


 31.03-6.04.2020

Ks. Arcybiskup Józef Kupny

Od 16.06.2013 Arcybiskup Metropolita Wrocławski.
W latach 2006–2013 biskup pomocniczy katowicki.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii.

W Konferencji Episkopatu Polski: członek Rady Stałej KEP, przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP, delegat KEP ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.


7-13.04.2020

Ks. Bp Andrzej Siemieniewski

Biskup pomocniczy wrocławski, profesor nauk teologicznych, w latach 1994–2006 asystent kościelny młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń religijnych, m.in. Wspólnoty Hallelu Jah, rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i  Odnową w Duchu Świętym.


14-20.04.2020

Bp o. prof. Jacek Kiciński CMF

Od 2016 r. biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej.

Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP od 2017 r., Przewodniczący Rady Życia Konsekrowanego Archidiecezji Wrocławskiej, Członek Komisji ds. Duszpasterstwa KEP.


21-27.04.2020

Kard. Senior Henryk Gulbinowicz

W latach 1976–2004 arcybiskup metropolita wrocławski

Od 2004 Arcybiskup Senior Archidiecezji Wrocławskiej


28.04-4.05.2020

Metropolita Senior Ks. Abp Marian Gołębiewski

Metropolita Wrocławski w latach 2004-2013, biblista.

Pełnił szereg funkcji w Konferencji Episkopatu Polski, był m.in. Przewodniczącym Sekcji Nauk Biblijnych.

  • codziennie dziesiątek różańca
  • modlimy się o odnowienie łaski sakramentów chrztu, bierzmowania, kapłaństwa
  • na stronie www jest zakładka Krucjata Modlitwy za Kapłanów z informacjami i zdjęciem kapłana, za którego aktualnie się modlimy
  • modlimy się wszyscy przez określony czas za konkretnego księdza, zwykle przez tydzień
  • jeśli jest taka możliwość, można włączyć także inne formy modlitwy, Eucharystię, post, itp.
  • jest możliwość dołączenia lub zawieszenia modlitwy w dowolnym czasie
  • zgłoszenia przyjmowane są przez formularz.

Jeśli chcesz włączyć się w tę modlitwę - zapisz się TUTAJ

Jeśli wcześniej zgłosiłeś się, a teraz chcesz zakończyć udział w modlitwie - kliknij TUTAJ

Oto kapłani, których otoczyliśmy już naszą modlitwą: