Koordynacja Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej podjęła inicjatywę Krucjaty Modlitwy za Kapłanów. Chcemy naszą modlitwą objąć jak największą liczbę kapłanów naszej diecezji, zaczynając od tych, którzy w szczególny sposób związani są z Odnową Charyzmatyczną.

Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę wszystkich, którzy mają otwarte serca. Wierzymy, że ten modlitewny szturm do nieba przyniesie wielkie owoce w życiu kapłanów otoczonych naszą modlitwą, w rozwoju naszych wspólnot, w ożywieniu wiary i skuteczniejszym głoszeniu Jezusa jako Pana w naszej diecezji.

Dziś modli się 119 osób z 26 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Dzieci Maryi, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


1-7.12.2020

Ks. Wojciech Bujak

Opiekun wspólnoty Płomień Pański,

która spotyka się w parafii Świętej Rodziny,
Wrocław, ul. Monte Cassino 68


8-14.12.2020

Ks. Zenon Wachowicz

Opiekun wspólnoty Miriam,
która spotyka się w parafii NMP Zwycięskiej,
Mrozów, ul. Wyzwolenia 17


15-21.12.2020

Ks. Jerzy GONTA SDB

Opiekun wspólnoty Michael,
która spotyka się w
w parafii pw. św. Michała Archanioła
Wrocław, ul. Bolesława Prusa 78


22-28.12.2020

Ks. Bolesław KAŹMIERCZAK SDB

Proboszcz
w parafii pw. św. Michała Archanioła
Wrocław, ul. Bolesława Prusa 78
W parafii spotyka się wspólnota Michael


29.12-4.01.2021

Ks. Marek MARCHWICKI SDB

Wikariusz
w parafii pw. św. Michała Archanioła
Wrocław, ul. Bolesława Prusa 78
W parafii spotyka się wspólnota Michael

  • codziennie dziesiątek różańca
  • modlimy się o odnowienie łaski sakramentów chrztu, bierzmowania, kapłaństwa
  • na stronie www jest zakładka Krucjata Modlitwy za Kapłanów z informacjami i zdjęciem kapłana, za którego aktualnie się modlimy
  • modlimy się wszyscy przez określony czas za konkretnego księdza, zwykle przez tydzień
  • jeśli jest taka możliwość, można włączyć także inne formy modlitwy, Eucharystię, post, itp.
  • jest możliwość dołączenia lub zawieszenia modlitwy w dowolnym czasie
  • zgłoszenia przyjmowane są przez formularz.

Jeśli chcesz włączyć się w tę modlitwę - zapisz się TUTAJ

Jeśli wcześniej zgłosiłeś się, a teraz chcesz zakończyć udział w modlitwie - kliknij TUTAJ

Oto kapłani, których otoczyliśmy już naszą modlitwą: