Spis treści

Chcąc odnaleźć korzenie ruchu Odnowy w Duchu Świętym, należy sięgnąć przede wszystkim do Biblii. To Pięćdziesiątnica jest momentem w dziejach świata i historii zbawienia, który zapoczątkował doświadczenie w sposób bezpośredni Ducha Świętego, jako Boga osobowego, dającego siebie i swoją moc, tak że człowiek staje się zdolny iść w świat i świadczyć z mocą o Jezusie Zmartwychwstałym. Co więcej, swoje słowa może potwierdzać znakami – tak jak czynili to pierwsi Apostołowie.