Pierwsze Forum CHARIS w Polsce, które odbyło się w Łodzi
w dniu 19 czerwca 2021 w godz. 10:00 – 20:30.

ORGANIZATORZY zaprosili na wspólne uwielbienie, nauczania, dyskusje w małych grupach, świadectwa a przede wszystkim Eucharystię i na wspólne, wzajemne spotkanie się wraz z modlitwą za siebie nawzajem i CHARIS.

Zaproszenie dotyczyło wszystkich rzeczywistości CHARIS w Polsce.
Rozdanie certyfikatów dla uczestników KURSU CHARIS było częścią tego spotkania.
Informacje o Forum, program oraz formularz rejestracyjny były dostępne od 20 maja
na stronie sluzebneprzywodztwo.org