Szacuje się, że z Katolicką Odnową Charyzmatyczną związanych jest ponad 119 milionów wierzących w 230 krajach na świecie1.

Dane z 2014 roku mówią, że jest ok. 23,5 tys. osób w 860 grupach Odnowy w Duchu Świętym na terenie wszystkich diecezji w Polsce.

W 2011 roku w Polsce było 795 grup Odnowy w Duchu Świętym, które były w koordynacji, czyli łączności z Radą KZK. Najwięcej grup było w diecezji warszawskiej (54), najmniej w diecezji zamojsko-lubaczowskiej (1). Wiele diecezji ma po kilkadziesiąt grup, ale są i takie, które mają ich tylko kilka. W archidiecezji wrocławskiej w 2011 było 27 grup (w 2017 jest ich 36).  Łączna liczba członków Odnowy w Polsce w 2011 wynosiła 20.400 osób. Najbardziej liczna była Odnowa w diecezji warszawskiej. W większości diecezji Odnowa gromadzi średnio od 300 do 600 osób, a w kilku diecezjach liczba członków przekracza 1000.