W najbliższy wtorek, 21.11.2023 r. będziemy, podczas Eucharystii, ofiarować Panu intencje, które nosimy w sercu i po niej prosić św. Szarbela o wstawiennictwo przed Bożym tronem.

Jeśli wśród Twych znajomych, bliskich jest ktoś, kto potrzebuje uzdrowienia duszy, ciała, zaproś go, przyprowadź... (por. Mk 2, 1-12)

Parafia św. Kazimierza Królewicza, ul. Litewska 1, Wrocław.

WSPÓLNOTA ŹRÓDŁO ŁASKI ZAPRASZA.