W najbliższy wtorek, 19-09-2023 r., umocnieni Ciałem i Krwią Chrystusa staniemy do modlitwy o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela.

O Panie, który świętemu Szarbelowi dałeś łaskę wiary, proszę Cię, abyś za jego wstawiennictwem udzielił mi łaski, o którą Ciebie błagam, byle była zgodna z Twoimi przykazaniami i z Twoją świętą Ewangelią. Tobie chwała na wieki. Amen.
Święty Szarbelu, módl się za mną.

Zaprasza Wspólnota Źródło Łaski.