Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym PŁOMIEŃ PAŃSKI zaprasza do nauki uwielbienia przez studiowanie Słowa Bożego połączonej z praktyką modlitwy. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu o godz. 19:00 w kaplicy domu parafialnego kościoła Świętej Rodziny przy ul. Monte Cassino 68. Dzień wcześniej, w niedzielę, Jakub Bartkowiak poprowadzi o godz. 19:00 uwielbienie przed Najświętszym Sakramentem w kościele. Zapraszamy, czekamy na każdego.

Zajęcia prowadzi Jakub Bartkowiak - teolog, muzyk, świecki ewangelizator.

Szczegóły pierwszego spotkania zawarte są na plakacie.