Dziś modli się 115 osób z 25 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


22-28.10.2019

Ks. Marcin KOŁODZIEJ

Rezydent w parafii pw. Miłosierdzia Bożego
Brzeg, ul. Ks. K. Makarskiego 49

W parafii spotyka się wspólnota Emmanuel


29.10-4.11.2019

O. Zbigniew WINIARZ CCG

Rezydent w parafii pw. Miłosierdzia Bożego
Brzeg, ul. Ks. K. Makarskiego 49
W parafii spotyka się wspólnota Emmanuel