Modlimy się za:


23-30.05.2023

O. Michał Serwiński CMF

Wrocław, parafia św. Wawrzyńca,
DA Wawrzyny, ul. Bujwida 51.

Opiekun wspólnoty Magnificat