Kongres Teologów Świeckich

16.05.2015, Aula PWT we Wrocławiu

Jego celem jest:

  • integracja środowiska teologów świeckich,
  • dowartościowanie, zauważenie środowiska teologów świeckich z perspektywy Kościoła i świata,
  • rozpoczęcie głęboko zaawansowanego dialogu z Kościołem hierarchicznym o różnych formach duszpasterskich,
  • możliwość wpływu na tworzenie programów duszpasterskich.

W trakcie kongresu chcielibyśmy omówić różne kwestie związane z szeroko pojętymi możliwościami zaangażowania się świeckich teologów w duszpasterskie zadania Kościoła, określić specyfikę pracy teologów świeckich, zastanowić się na obecną sytuacją tego środowiska.