50 godzin adoracji i dziękczynienia
na 50-lecie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej

Całość rozpocznie się w kościele św. Krzyża w piątek, 26.05.2017 o godzinie 18:00 a zakończy w niedzielę o godzinie 20:00.

Czuwanie ma mieć charakter dziękczynny i uwielbieniowy, aczkolwiek modlitwa wstawiennicza jest też mile widziana!

Czas podzielimy na 2 godzinne sesje, które dostaną do poprowadzenia poszczególne wspólnoty.

Bardzo gorąco chcemy zachęcić jednak wszystkich, aby poświęcili Bogu w tym czasie co najmniej 6 godzin na wspólną modlitwę!

Szczegóły TUTAJ