To osoby, które zostaną zaproszone przez koordynację Odnowy do tej posługi.

Koordynatorzy:

 • ks. Krzysztof Wojtkowiak - opiekun duchowny
 • Paweł Bogdaszewski (Wspólnota Verbum).

Zadania diakonii:

 1. Formacja osób posługujących we wspólnotach - nadawanie kierunku, wytycznych
 2. Koordynacja posługi modlitwą wstawienniczą we wspólnotach i na wydarzeniach diecezjalnych
 3. Koordynacja posługi rozeznania i uwolnienia
 4. Rozeznawanie powołanych do posługi modlitwą wstawienniczą

Informacja z Sekretariatu KZK, dotycząca "aktu przebaczenia Bogu", otrzymana od bpa Andrzeja Czaji i bpa Bronisława Dembowskiego celem przekazania jej wszystkim wspólnotom Odnowy w diecezji,  jest dostępna TUTAJ

 • DAR - Modlitwy wstawiennicze:
  - w każdy czwartek - po spotkaniu modlitewnym, parafia pw. NMP Matki Bożej Pocieszenia, ul. Edwarda Wittiga 10 we Wrocławiu;
  - oraz w innym miejscu i czasie w razie potrzeby - po zgłoszeniu się potrzebujących modlitwy.
  Kontakt w celu umówienia się na modlitwę wstawienniczą: Małgorzata P. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • DOBRA NOWINA - Na modlitwę wstawienniczą należy się zgłosić indywidualnie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 506 648 602 po godz. 16.00, lub po naszym spotkaniu modlitewnym w środę o godz.19.00 w kawiarence domu parafialnego - Parafia św. Karola Boromeusza ul. Krucza 58, Wrocław.

 • EMAUS -modlitwa wstawiennicza w każdy czwartek po Mszy św. o godz.18:00, podczas uwielbienia Pana Boga ok. godz.19:00. Należy po Mszy św. zgłosić pragnienie modlitwy liderowi wspólnoty - Marioli Knoblauch. Parafia pw. NMP Bolesnej, ul. Tatarakowa 1, Wrocław.
 • EMMANUEL w Brzegu - W parafii Miłosierdzia Bożego ul. Księdza Makarskiego 49, Brzeg - spotykamy się we wtorki na Mszy św. o godz. 18.00, bezpośrednio po niej odbywają się spotkania modlitewne, podczas których można skorzystać z modlitwy wstawienniczej. Na modlitwę wstawienniczą można umawiać się indywidualnie - Agata Luby tel. 509 293 014.

 • EMMANUEL w Miliczu - Parafia pw. św. Andrzeja Boboli al. Spacerowa 2 Milicz, spotykamy się we wtorki po Mszy św. w sali Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) - Pl. ks. Waresiaka 7. Kontakt w sprawie posługi modlitwą wstawienniczą - Barbara Jamroży tel. 503 992 226.

 • FIAT - Spotkania w każdą środę o godz. 19:00 w salce na plebanii parafii NMP Częstochowskiej, Al. Jana Kochanowskiego 11/13 we Wrocławiu. Kontakt w sprawie posługi modlitwą wstawienniczą - tel. 508 747 442.

 • JERUZALEM - Modlitwa wstawiennicza:
  W piątki po spotkaniu modlitewnym po Mszy św. o 18:30 w parafii pw. NMP Matki Bożej Pocieszenia, Wrocław, ul. Wittiga 10;
  Służymy także modlitwą w innym miejscu i czasie w razie potrzeby.
  Kontakt w celu umówienia się na modlitwę wstawienniczą: Hania, tel. 667 938 846

 • JEZUSA MIŁOSIERNEGO - Służymy modlitwą wstawienniczą dla potrzebujących na ich prośbę po czwartkowych spotkaniach. W każdy 1 czwartek miesiąca - spotykamy się kościele o 18.00 na Eucharystii, a tuż po niej na adoracji i spotkaniu z żywym Bogiem w Jego słowie.
  Podczas trwającej adoracji służymy modlitwą wstawienniczą w zakrystii.
  W sprawie modlitwy wstawienniczej można kontaktować się pod numerem tel.: 607 439 740

 • GETSEMANI - Parafia św. Elżbiety ul. Grabiszyńska 103 Wrocław - na modlitwę wstawienniczą trzeba umówić się indywidualnie - kontakt: Kazimiera Barszczewska 669 043 575

 • MAGNIFICAT - D.A. Wawrzyny, ul. Bujwida 49/51 (kościół dolny). Modlitwa wstawiennicza w każdy wtorek po Mszy św. o godz. 19:00  (za wyjątkiem przerwy wakacyjnej w miesiącach lipiec - wrzesień oraz wtorków, w które odbywają się rekolekcje). Naszym opiekunem jest o. Michał Serwiński.
  Kontakt w celu umówienia się na modlitwę wstawienniczą:
       - Jola: 604 148 728. Kontakt mailowy i skrzynka intencji:
                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • MICHAEL - w każdy drugi wtorek miesiąca posługujemy modlitwą wstawienniczą po Mszy Świętej o godzinie 18:00 w Kościele Św. Michała we Wrocławiu. Kontakt w celu umówienia się na modlitwę wstawienniczą: Wojciech K.- 509 449 464.

 • NIEPOKALANA ze  Strzelina - nie mamy ustalonego terminu posługi modlitwy wstawienniczej. Można się na taką modlitwę umówić po spotkaniu modlitewnym, które się odbywa w poniedziałki po Mszy Św. ok. 18.45.

 • OWCZARNIA z Trzebnicy - Posługa modlitwą wstawienniczą odbywa się w każdy poniedziałek po spotkaniu modlitewnym. Osoba odpowiedzialna: Anna Miszewska tel. 607 996 886

 • PŁOMIEŃ PAŃSKI - w każdy poniedziałek po spotkaniu modlitewnym ok. godz. 20:30 w Domu Parafialnym oraz po uzgodnieniu telefonicznym.
  Kontakt w celu umówienia się na modlitwę wstawienniczą: Elżbieta P.- 602 447 521

 • VERBUM -  w każdy czwartek w trakcie spotkania wspólnoty Verbum. Spotkanie rozpoczyna się po Eucharystii o godz. 18.00, tj. ok 18.45
  oraz po Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie w trzeci piątek miesiąca po Eucharystii, która rozpoczyna się o godzinie 19.00.
  Kontakt w celu umówienia się na modlitwę wstawienniczą: Bożena Ż.- 781 045 128

1) W grupach Odnowy w Duchu Świętym modlitwa wstawiennicza podejmowana jest w różnych formach, które zasadniczo można przedstawić jako:

a) Modlitwa o umocnienie

 • Zwykłe powierzanie Panu Bogu ludzkich spraw bez przekazywania świateł Bożych

 • Powierzanie ludzkich spraw z otwarciem na charyzmaty

b) Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne i uwolnienie

 • Zespół modlitwy wstawienniczej indywidualnej posługujący charyzmatami

c) Prowadzenie dużych spotkań z modlitwą o uzdrowienie, ewangelizacje ze spontaniczną modlitwą wstawienniczą z otwarciem na charyzmaty (msze święte, nabożeństwa, czuwania).

2) Kryteria dotyczące osób odpowiedzialnych we Wspólnotach za zespół (diakonię) modlitwy wstawienniczej:

Osoby odpowiedzialne we Wspólnotach za diakonię modlitwy wstawienniczej powinny spełniać wszystkie kryteria dotyczące osób posługujących modlitwą wstawienniczą (punkt 3 poniżej) oraz ponadto:

 • Mieć przynajmniej trzyletnie doświadczenie w posłudze modlitwy wstawienniczej

 • Mieć dobre rozeznanie duchowe

 • Dążyć do rozwoju poprzez udział w sesjach i rekolekcjach formacyjnych dotyczących posługi modlitwą wstawienniczą

 • Mieć doświadczenie w prowadzeniu małej grupy

Posługiwanie w wymiarze diecezjalnym (czuwania, spotkania ewangelizacyjne) wymaga zgody przynajmniej jednej z osób odpowiedzialnych za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej przed rozpoczęciem tego rodzaju posługiwania. Diecezjalni koordynatorzy Odnowy mają prawo w uzasadnionych przypadkach zawiesić posługę modlitwy wstawienniczej w danej wspólnocie.

3) Kryteria dotyczące osób posługujących w diakonii modlitwy wstawienniczej:

 • Być zrównoważona psychicznie (zrównoważona o zdrowej pobożności)

 • Osoba posługująca modlitwą wstawienniczą powinna być wierna modlitwie osobistej (rozmodlona bez cech dewocji)

 • Prowadzić życie sakramentalne, żyć w łasce uświęcającej, karmić się Słowem Bożym

 • Regularnie uczestniczyć w spotkaniach swojej Wspólnoty, być przynajmniej rok po Seminarium (lub innych podobnych rekolekcjach ewangelizacyjnych) oraz po sesji o modlitwie wstawienniczej (lub być przygotowana indywidualnie przez kompetentną osobę)

 • Mieć doświadczenie osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałem, który żyje i zbawia w Swoim Kościele

 • Posługę potwierdza (do posługi dopuszcza) kapłan odpowiedzialny za wspólnotę i lider wspólnoty, po konsultacji z odpowiedzialnym za Diakonię modlitwy wstawienniczej wspólnoty (jeśli taka istnieje) lub gronem animatorów (Rada Pastoralna wspólnoty)

 • Być posłuszną przełożonym: kapłanowi, liderowi, odpowiedzialnemu za diakonię czy prowadzącemu modlitwę, utrzymywać kontakt z odpowiedzialnymi za posługę

 • Korzystać z rekolekcji, sesji formacyjnych dla wstawienników

 • Być otwarta na charyzmaty (nie gonić za cudownością, niezwykłością)

 • Posiadać dobrowolną gotowość do służby (bez lęku, bez wycofania)

 • Być dyspozycyjna
 • Być gotową do współpracy z innymi (niedziałająca na własną rękę, ale w porozumieniu z kapłanem, liderem)

 • W uzasadnionych przypadkach osoba posługująca modlitwą wstawienniczą może zostać odsunięta od posługi lub jej posługa może zostać czasowo zawieszona przez odpowiedzialnego za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej przy Koordynacji lub lidera wspólnoty.

4) Do posługi w Centrum Modlitwy Wstawienniczej - do modlitwy o uwolnienie - powołuje kapłan odpowiedzialny za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej przy Koordynacji

5) Cechy, które powinna posiadać osoba posługująca modlitwą wstawienniczą:

 • Pokora i umiejętność słuchania, dyskrecja

 • Empatia, cierpliwość i miłość do człowieka

 • Uporządkowane życie duchowe

 • Mocno stać w prawdach wiary, posiadać podstawową znajomość nauki Kościoła, wyczucie zdrowego katolicyzmu, zmysłu kościelnego

 • Posiadać elementarne zrozumienie zasad życia duchowego

 • Rozróżniać podstawowe aspekty modlitwy o uzdrowienie (duchowy, wewnętrzny, fizyczny)

 • Cechować się samokrytycyzmem, gotowością do przyjmowania uwag i korekty, aby chętnie się uczyć również na błędach

 • Być otwartą na rozwój, zdobywanie wiedzy i ciągłe doskonalenie swojej posługi

 • Czytać pomocną literaturę w tym temacie

 • Wymieniać doświadczenia

 • Odznaczać się roztropnością

 • Być odpowiedzialna, słowna i sumienna

6) Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą przed każdą posługą:

 • Wspólnie stają na modlitwie przed Panem

 • Proszą o światło, rozeznanie i ochronę

 • Modlą się wzajemnie za siebie