To osoby, które zostaną zaproszone przez koordynację Odnowy do tej posługi.

Osoby odpowiedzialne za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej z ramienia koordynacji to ks. Wojciech Jaśkiewicz Koordynator Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocław i Tomasz Kołodziej (Wspólnota Kompania Jonatana).

Zadania diakonii:

 1. Formacja osób posługujących we wspólnotach - nadawanie kierunku, wytycznych
 2. Stworzenie i posługa Centrum Modlitwy Wstawienniczej
 3. Komunikacja i koordynacja posługi rozeznania i uwolnienia - ks. Krzysztof Wojtkowiak
 4. Rozeznawanie powołanych do posługi modlitwą wstawienniczą

Informacja z Sekretariatu KZK, dotycząca "aktu przebaczenia Bogu", otrzymana od bpa Andrzeja Czaji i bpa Bronisława Dembowskiego celem przekazania jej wszystkim wspólnotom Odnowy w diecezji,  jest dostępna TUTAJ

 • DAR - Modlitwy wstawiennicze w czwartki wieczorem po uzgodnieniu z Małgosią (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • DOBRA NOWINA - Na modlitwę wstawienniczą należy się zgłosić indywidualnie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 506 648 602 po godz. 16.00, lub po naszym spotkaniu modlitewnym w środę o godz.19.00 w kawiarence domu parafialnego.

 • EMMANUEL w Brzegu - W parafii Miłosierdzia Bożego spotykamy się WE WTORKI na mszy św. o 18.00, bezpośrednio po niej odbywają się spotkania modlitewne, podczas których można skorzystać z modlitwy wstawienniczej. Na modlitwę wstawienniczą można umawiać się indywidualnie - Agata Luby tel. 509293014.

 • EMMANUEL w Miliczu - Parafia pw. św. Andrzeja Boboli, spotykamy się we WTORKI po mszy św. w sali Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) - Pl. ks. Waresiaka 7. Kontakt w sprawie posługi modlitwą wstawienniczą - Barbara Jamroży tel. 503 992 226.

 • FIAT - Spotkania w każdą środę o godz. 19:00 w salce na plebanii parafii NMP Częstochowskiej, Al. Jana Kochanowskiego 11/13 we Wrocławiu. Kontakt w sprawie posługi modlitwą wstawienniczą - kom. 508 747 442.

 • JEZUSA MIŁOSIERNEGO - Służymy modlitwą wstawienniczą dla potrzebujących na ich prośbę po czwartkowych spotkaniach. Przez czas pandemii spotykamy się kościele o 18.00 na Eucharystii a tuż po niej na adoracji i spotkaniu z żywym Bogiem w Jego słowie.
  Ok. 19.45 jesteśmy gotowi do służby modlitwą wstawienniczą.
  Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr. tel 603 569 004

 • GETSEMANI - Trzeba się indywidualnie umówić - kontakt: Kazimiera Barszczewska 669043575

 • MAGNIFICAT - D.A. Wawrzyny, ul. Bujwida 51. Modlitwa w każdą środę po 20:00 w salce "kominkowej" w kościele dolnym. Osoby odpowiedzialne: o. Krzysztof Sikora CMF i Jolanta Grocholska (604 148 728). Kontakt mailowy i skrzynka intencji:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • MICHAEL - w każdy drugi wtorek miesiąca posługujemy modlitwą wstawienniczą po Mszy Świętej o godzinie 18:00. W trakcie albo po uwielbieniu. Kontakt: Bogusława Walczyk tel. 660 851 786

 • NIEPOKALANA ze  Strzelina - nie mamy ustalonego terminu posługi modlitwy wstawienniczej. Można się na taką modlitwę umówić po spotkaniu modlitewnym, które się odbywa w poniedziałki po Mszy Św. ok. 18.45.

 • OWCZARNIA z Trzebnicy - Posługa modlitwą wstawienniczą odbywa się w każdy poniedziałek po spotkaniu modlitewnym. Osoba odpowiedzialna: Anna Miszewska tel.607996886

 • PŁOMIEŃ PAŃSKI - Każdy czwartek w godz. 16:30 - 17:30 w domu katechetycznym w sali nr 15 (począwszy od 11.10.2018), każdy poniedziałek po spotkaniu modlitewnym - w domu katechetycznym w zakrystii. Dodatkowych informacji udziela Kasia - tel 516 652 001.

 • VERBUM -  Wrocław. Modlitwa wstawiennicza w środy po Mszy Świętej o godz 18.30, w salce, parafia św. Franciszka z Asyżu, ul. Borowska 174

1) W grupach Odnowy w Duchu Świętym modlitwa wstawiennicza podejmowana jest w różnych formach, które zasadniczo można przedstawić jako:

a) Modlitwa o umocnienie

 • Zwykłe powierzanie Panu Bogu ludzkich spraw bez przekazywania świateł Bożych

 • Powierzanie ludzkich spraw z otwarciem na charyzmaty

b) Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne i uwolnienie

 • Zespół modlitwy wstawienniczej indywidualnej posługujący charyzmatami

c) Prowadzenie dużych spotkań z modlitwą o uzdrowienie, ewangelizacje ze spontaniczną modlitwą wstawienniczą z otwarciem na charyzmaty (msze święte, nabożeństwa, czuwania).

2) Kryteria dotyczące osób odpowiedzialnych we Wspólnotach za zespół (diakonię) modlitwy wstawienniczej:

Osoby odpowiedzialne we Wspólnotach za diakonię modlitwy wstawienniczej powinny spełniać wszystkie kryteria dotyczące osób posługujących modlitwą wstawienniczą (punkt 3 poniżej) oraz ponadto:

 • Mieć przynajmniej trzyletnie doświadczenie w posłudze modlitwy wstawienniczej

 • Mieć dobre rozeznanie duchowe

 • Dążyć do rozwoju poprzez udział w sesjach i rekolekcjach formacyjnych dotyczących posługi modlitwą wstawienniczą

 • Mieć doświadczenie w prowadzeniu małej grupy

Posługiwanie w wymiarze diecezjalnym (czuwania, spotkania ewangelizacyjne) wymaga zgody przynajmniej jednej z osób odpowiedzialnych za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej przed rozpoczęciem tego rodzaju posługiwania. Diecezjalni koordynatorzy Odnowy mają prawo w uzasadnionych przypadkach zawiesić posługę modlitwy wstawienniczej w danej wspólnocie.

3) Kryteria dotyczące osób posługujących w diakonii modlitwy wstawienniczej:

 • Być zrównoważona psychicznie (zrównoważona o zdrowej pobożności)

 • Osoba posługująca modlitwą wstawienniczą powinna być wierna modlitwie osobistej (rozmodlona bez cech dewocji)

 • Prowadzić życie sakramentalne, żyć w łasce uświęcającej, karmić się Słowem Bożym

 • Regularnie uczestniczyć w spotkaniach swojej Wspólnoty, być przynajmniej rok po Seminarium (lub innych podobnych rekolekcjach ewangelizacyjnych) oraz po sesji o modlitwie wstawienniczej (lub być przygotowana indywidualnie przez kompetentną osobę)

 • Mieć doświadczenie osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałem, który żyje i zbawia w Swoim Kościele

 • Posługę potwierdza (do posługi dopuszcza) kapłan odpowiedzialny za wspólnotę i lider wspólnoty, po konsultacji z odpowiedzialnym za Diakonię modlitwy wstawienniczej wspólnoty (jeśli taka istnieje) lub gronem animatorów (Rada Pastoralna wspólnoty)

 • Być posłuszną przełożonym: kapłanowi, liderowi, odpowiedzialnemu za diakonię czy prowadzącemu modlitwę, utrzymywać kontakt z odpowiedzialnymi za posługę

 • Korzystać z rekolekcji, sesji formacyjnych dla wstawienników

 • Być otwarta na charyzmaty (nie gonić za cudownością, niezwykłością)

 • Posiadać dobrowolną gotowość do służby (bez lęku, bez wycofania)

 • Być dyspozycyjna
 • Być gotową do współpracy z innymi (niedziałająca na własną rękę, ale w porozumieniu z kapłanem, liderem)

 • W uzasadnionych przypadkach osoba posługująca modlitwą wstawienniczą może zostać odsunięta od posługi lub jej posługa może zostać czasowo zawieszona przez odpowiedzialnego za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej przy Koordynacji lub lidera wspólnoty.

4) Do posługi w Centrum Modlitwy Wstawienniczej - do modlitwy o uwolnienie - powołuje kapłan odpowiedzialny za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej przy Koordynacji

5) Cechy, które powinna posiadać osoba posługująca modlitwą wstawienniczą:

 • Pokora i umiejętność słuchania, dyskrecja

 • Empatia, cierpliwość i miłość do człowieka

 • Uporządkowane życie duchowe

 • Mocno stać w prawdach wiary, posiadać podstawową znajomość nauki Kościoła, wyczucie zdrowego katolicyzmu, zmysłu kościelnego

 • Posiadać elementarne zrozumienie zasad życia duchowego

 • Rozróżniać podstawowe aspekty modlitwy o uzdrowienie (duchowy, wewnętrzny, fizyczny)

 • Cechować się samokrytycyzmem, gotowością do przyjmowania uwag i korekty, aby chętnie się uczyć również na błędach

 • Być otwartą na rozwój, zdobywanie wiedzy i ciągłe doskonalenie swojej posługi

 • Czytać pomocną literaturę w tym temacie

 • Wymieniać doświadczenia

 • Odznaczać się roztropnością

 • Być odpowiedzialna, słowna i sumienna

6) Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą przed każdą posługą:

 • Wspólnie stają na modlitwie przed Panem

 • Proszą o światło, rozeznanie i ochronę

 • Modlą się wzajemnie za siebie