Zadania Rady Pastoralnej:

 1. rozeznawanie woli Bożej dotyczące rozwoju Odnowy w Archidiecezji i wytyczanie kierunków rozwoju

 2. troska o budowanie tożsamości Odnowy w Archidiecezji (organizowanie Dni Jedności, czynny udział w  Ogólnopolskim Czuwaniu, promowanie Rocznej Szkoły Formacji, organizowanie rekolekcji i innych wydarzeń Odnowy w Duchu Świętym)

 3. troska o jedność wspólnot

 4. troska o liderów - przygotowywanie i współprowadzenie Spotkań Liderów

 5. współpraca z innymi Ruchami w Archidiecezji

Do Rady Pastoralnej wchodzą osoby, które pragną w duchu miłości służyć wszystkim wspólnotom w Archidiecezji Wrocławskiej.

 1. Ks. Wojciech Jaśkiewicz – Koordynator duchowny

 2. Ks. Mariusz Rosik

 3.  O. Andrzej Smołka 
 4. Maria Borkowska – Koordynator świecki

 5. Wioletta Grochowska (BENEDICTUS)

 6. Tomasz Kołodziej (ŹRÓDŁO)

 7. Artur Skowron (GALILEA)


Posługa Radzie w rozeznanym zakresie i czasie:

 • Milleniusz Nowak (PŁOMIEŃ PAŃSKI)