Zadania Rady Pastoralnej:

  1. rozeznawanie woli Bożej dotyczące rozwoju Odnowy w Archidiecezji i wytyczanie kierunków rozwoju

  2. troska o budowanie tożsamości Odnowy w Archidiecezji (organizowanie Dni Jedności, czynny udział w  Ogólnopolskim Czuwaniu, promowanie Rocznej Szkoły Formacji, organizowanie rekolekcji i innych wydarzeń Odnowy w Duchu Świętym)

  3. troska o jedność wspólnot

  4. troska o liderów - przygotowywanie i współprowadzenie Spotkań Liderów

  5. współpraca z innymi Ruchami w Archidiecezji

Do Rady Pastoralnej wchodzą osoby, które pragną w duchu miłości służyć wszystkim wspólnotom w Archidiecezji Wrocławskiej.

Skład Nowej Rady  Pastoralnej w trakcie ustalania.