Zadania Rady Pastoralnej:

 1. rozeznawanie woli Bożej dotyczące rozwoju Odnowy w Archidiecezji i wytyczanie kierunków rozwoju

 2. troska o budowanie tożsamości Odnowy w Archidiecezji (organizowanie Dni Jedności, czynny udział w  Ogólnopolskim Czuwaniu, promowanie formacji wspólnot Odnowy - szczególnie liderów i animatorów, organizowanie rekolekcji i innych wydarzeń Odnowy w Duchu Świętym)

 3. troska o jedność wspólnot: „promować jedność” – Papież Franciszek

 4. troska o liderów - przygotowywanie i współprowadzenie Spotkań Liderów

 5. współpraca z innymi Ruchami w Archidiecezji

Do Rady Pastoralnej wchodzą osoby, które pragną w duchu miłości służyć wszystkim wspólnotom w Archidiecezji Wrocławskiej.

Skład Nowej Rady Pastoralnej:

 1. Kapłani:
  1. koordynator duchowny - ks. Kanonik Profesor PWT dr hab. Rajmund Pietkiewicz
  2. Ks. Krzysztof Wojtkowiak
  3. Ks. Tomasz Zalwowski
  4. Ks. Adam Błaszczyk
  5. Ks. Jakub Wiechnik
 2. Przedstawiciele Wspólnot:
  1. Renata Kopeć - Koordynator świecki
  2. Katarzyna Kondrat (Wspólnota Płomień Pański)
  3. Maria Borkowska (Wspólnota Jeruzalem)
  4. Aleksandra Krajewska (odpowiedzialna za Diakonię Muzyczną Uwielbienia), Katarzyna Szkałuba (Wspólnota Źródło Łaski)
  5. Katarzyna i Tomasz Węgrzyn (Diakonia Rodziny w Duchu Świętym)
  6. Mariola Knoblauch (Wspólnota Emaus)
  7. Paweł Bogdaszewski (Wspólnota Verbum)
  8. Anna Żegleń-Chlebus (Wspólnota Benedictus)
  9. Piotr Żółtaniecki (Wspólnota Obfite Odkupienie)
  10. Andrzej Tatarczuk (Wspólnota Magnificat)