Posługa Diakonii w trakcie rozeznawania.

Koordynatorzy:
Piotr Żółtaniecki (Wspólnota Obfite Odkupienie)
Andrzej Tatarczuk (Wspólnota Magnificat)