Przy Koordynacji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej została powołana nowa Diakonia Miłosierdzia. Osobą odpowiedzialną została Mariola Chometa ze wspólnoty Michael (tel. 601 735 399).

Pełnia Bożego błogosławieństwa realizuje się w modlitwie, poście i jałmużnie. Diakonia będzie koordynować różne dzieła miłosierdzia podejmowane przez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym. Zachęcamy wszystkie wspólnoty do otwartości i hojności serca.