To osoby, które zostaną zaproszone przez koordynację Odnowy do tej posługi.

Osoby odpowiedzialne za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej z ramienia koordynacji:

  • ks. Krzysztof Wojtkowiak - opiekun duchowny
  • Justyna Morawska (Wspólnota Syjon)
  • Paweł Bogdaszewski (Wspólnota Verbum).

Zadania diakonii:

  1. Formacja osób posługujących we wspólnotach - nadawanie kierunku, wytycznych
  2. Koordynacja posługi modlitwą wstawienniczą we wspólnotach i na wydarzeniach diecezjalnych
  3. Koordynacja posługi rozeznania i uwolnienia
  4. Rozeznawanie powołanych do posługi modlitwą wstawienniczą