To osoby, które zostaną zaproszone przez koordynację Odnowy do tej posługi.

Osoby odpowiedzialne za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej z ramienia koordynacji to ks. Wojciech Jaśkiewicz Koordynator Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocław.

Zadania diakonii:

  1. Formacja osób posługujących we wspólnotach - nadawanie kierunku, wytycznych
  2. Stworzenie i posługa Centrum Modlitwy Wstawienniczej
  3. Komunikacja i koordynacja posługi rozeznania i uwolnienia - ks. Krzysztof Wojtkowiak
  4. Rozeznawanie powołanych do posługi modlitwą wstawienniczą