To osoby, które zostaną zaproszone przez koordynację Odnowy do tej posługi.
Strona ta ma służyć współpracy, wymianie informacji, wspólnej formacji.

Osobą odpowiedzialną za modlitwę wstawienniczą z ramienia koordynacji jest Magda Pajączkowska.