1) W grupach Odnowy w Duchu Świętym modlitwa wstawiennicza podejmowana jest w różnych formach, które zasadniczo można przedstawić jako:

a) Modlitwa o umocnienie

 • Zwykłe powierzanie Panu Bogu ludzkich spraw bez przekazywania świateł Bożych

 • Powierzanie ludzkich spraw z otwarciem na charyzmaty

b) Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne i uwolnienie

 • Zespół modlitwy wstawienniczej indywidualnej posługujący charyzmatami

c) Prowadzenie dużych spotkań z modlitwą o uzdrowienie, ewangelizacje ze spontaniczną modlitwą wstawienniczą z otwarciem na charyzmaty (msze święte, nabożeństwa, czuwania).

2) Kryteria dotyczące osób odpowiedzialnych we Wspólnotach za zespół (diakonię) modlitwy wstawienniczej:

Osoby odpowiedzialne we Wspólnotach za diakonię modlitwy wstawienniczej powinny spełniać wszystkie kryteria dotyczące osób posługujących modlitwą wstawienniczą (punkt 3 poniżej) oraz ponadto:

 • Mieć przynajmniej trzyletnie doświadczenie w posłudze modlitwy wstawienniczej

 • Mieć dobre rozeznanie duchowe

 • Dążyć do rozwoju poprzez udział w sesjach i rekolekcjach formacyjnych dotyczących posługi modlitwą wstawienniczą

 • Mieć doświadczenie w prowadzeniu małej grupy

Posługiwanie w wymiarze diecezjalnym (czuwania, spotkania ewangelizacyjne) wymaga zgody przynajmniej jednej z osób odpowiedzialnych za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej przed rozpoczęciem tego rodzaju posługiwania. Diecezjalni koordynatorzy Odnowy mają prawo w uzasadnionych przypadkach zawiesić posługę modlitwy wstawienniczej w danej wspólnocie.

3) Kryteria dotyczące osób posługujących w diakonii modlitwy wstawienniczej:

 • Być zrównoważona psychicznie (zrównoważona o zdrowej pobożności)

 • Osoba posługująca modlitwą wstawienniczą powinna być wierna modlitwie osobistej (rozmodlona bez cech dewocji)

 • Prowadzić życie sakramentalne, żyć w łasce uświęcającej, karmić się Słowem Bożym

 • Regularnie uczestniczyć w spotkaniach swojej Wspólnoty, być przynajmniej rok po Seminarium (lub innych podobnych rekolekcjach ewangelizacyjnych) oraz po sesji o modlitwie wstawienniczej (lub być przygotowana indywidualnie przez kompetentną osobę)

 • Mieć doświadczenie osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałem, który żyje i zbawia w Swoim Kościele

 • Posługę potwierdza (do posługi dopuszcza) kapłan odpowiedzialny za wspólnotę i lider wspólnoty, po konsultacji z odpowiedzialnym za Diakonię modlitwy wstawienniczej wspólnoty (jeśli taka istnieje) lub gronem animatorów (Rada Pastoralna wspólnoty)

 • Być posłuszną przełożonym: kapłanowi, liderowi, odpowiedzialnemu za diakonię czy prowadzącemu modlitwę, utrzymywać kontakt z odpowiedzialnymi za posługę

 • Korzystać z rekolekcji, sesji formacyjnych dla wstawienników

 • Być otwarta na charyzmaty (nie gonić za cudownością, niezwykłością)

 • Posiadać dobrowolną gotowość do służby (bez lęku, bez wycofania)

 • Być dyspozycyjna
 • Być gotową do współpracy z innymi (niedziałająca na własną rękę, ale w porozumieniu z kapłanem, liderem)

 • W uzasadnionych przypadkach osoba posługująca modlitwą wstawienniczą może zostać odsunięta od posługi lub jej posługa może zostać czasowo zawieszona przez odpowiedzialnego za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej przy Koordynacji lub lidera wspólnoty.

4) Do posługi w Centrum Modlitwy Wstawienniczej - do modlitwy o uwolnienie - powołuje kapłan odpowiedzialny za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej przy Koordynacji

5) Cechy, które powinna posiadać osoba posługująca modlitwą wstawienniczą:

 • Pokora i umiejętność słuchania, dyskrecja

 • Empatia, cierpliwość i miłość do człowieka

 • Uporządkowane życie duchowe

 • Mocno stać w prawdach wiary, posiadać podstawową znajomość nauki Kościoła, wyczucie zdrowego katolicyzmu, zmysłu kościelnego

 • Posiadać elementarne zrozumienie zasad życia duchowego

 • Rozróżniać podstawowe aspekty modlitwy o uzdrowienie (duchowy, wewnętrzny, fizyczny)

 • Cechować się samokrytycyzmem, gotowością do przyjmowania uwag i korekty, aby chętnie się uczyć również na błędach

 • Być otwartą na rozwój, zdobywanie wiedzy i ciągłe doskonalenie swojej posługi

 • Czytać pomocną literaturę w tym temacie

 • Wymieniać doświadczenia

 • Odznaczać się roztropnością

 • Być odpowiedzialna, słowna i sumienna

6) Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą przed każdą posługą:

 • Wspólnie stają na modlitwie przed Panem

 • Proszą o światło, rozeznanie i ochronę

 • Modlą się wzajemnie za siebie