Dziś modli się 118 osób z 26 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Dzieci Maryi, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


24-30.03.2020

Ks. Paweł Tomasz KOTKOWSKI

Wikariusz w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
Wrocław-Gądów
ul. Horbaczewskiego 20

W parafii spotyka się wspólnota Benedictus