Katolicka Szkoła Uwielbienia

Warsztaty
“Wypłyń na głębię uwielbienia”

Zapraszamy Was na bezpłatne warsztaty online, podczas których będziemy zgłębiać temat uwielbienia w Słowie Bożym. Spotkania będą odbywać się na platformie ZOOM (prosimy o włączenie kamerek) lub na platformie vimeo (bierne uczestnictwo). Szczegóły dot. połączenia zostaną wysłane e-mailem tydzień przed wydarzeniem.

Treścią przewodnią w naszych rozważaniach będą:
- Uwielbienie z Maryją
- Uwielbienie z Dawidem
- Uwielbienie Psalmami
- Uwielbienie w Dziejach Apostolskich
- Uwielbienie w Eucharystii

Chcemy nie tylko mówić o uwielbieniu, ale także wspólnie się modlić. Spotkania online będą odbywały się raz w miesiącu od lutego do czerwca 2021 roku, a po wakacjach (jeśli będzie to możliwe) zapraszamy na dwuletnią comiesięczną formację Szkoły Uwielbienia.

Warsztaty poprowadzą osoby związane z Katolicką Szkołą Uwielbienia. Są to m.in. członkowie zespołu DNA – DlaNasAbba, przez kilka lat współpracujący ze Szkołą Nowej Ewangelizacji oraz diecezjami: koszalińsko-kołobrzeską, pelplińską i warszawsko-praską; głoszący rekolekcje w całej Polsce i poza jej granicami; odpowiedzialni za wydarzenie Jezus Na Stadionie; ale przede wszystkim to ludzie idący za Jezusem, jak każdy z nas, którzy odkryli powołanie do dzielenia się znakami żywej obecności Boga w ich życiu i posłudze. Więcej informacji na facebookowej stronie Katolicka Szkoła Uwielbienia.
Terminy spotkań on-line:
27.02.2021 - 16:00
20.03.2021 - 16:00
24.04.2021 - 16:00
22.05.2021 - 16:00
05.06.2021 - 16:00

Zapisy TUTAJ