Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym PARAKLET zaprasza na 33-dniowe indywidualne rekolekcje zawierzenia się Jezusowi.

Rekolekcje rozpoczęły się 05-09-2023 r.

Szczegóły zawarte są na plakacie.