(...)
Przekaz wiary nie jest tylko dawaniem pierwszej ewangelizacji, pierwszego głoszenia – nawet jeśli wiemy, jak ważne jest głoszenie kerygmatu.

W tym samym momencie, w którym zrodziłeś człowieka do życia duchowego, wybrałeś swoje duchowe macierzyństwo lub ojcostwo. To dlatego św. Paweł pisze do Koryntian wiele lat po tym, jak zrodził ich do wiary. On zna swoją odpowiedzialność. Nie chce zostawić ich jak sieroty. Wie, że jest powołany do tego, by towarzyszyć im na dobre i na złe. Ewangelizacja ustanawia relację. Trwałą relację. Relację wieczną. Jeśli jesteś ojcem – jesteś ojcem na zawsze. To jest piękna przygoda: być ojcem (albo matką) dorosłych dzieci!
(...)

Całość TUTAJ