Szkoła SESA prowadzi nabór na kolejną edycję

Kursu Logos

Kurs Logos ma korzenie w CHARIS International, a SESA prowadzi je w języku polskim.

Kurs będzie w dniach 26-28 luty 2021 r.

WIęcej informacji:
https://www.facebook.com/sesa.polska/photos/a.295965717223725/1892360987584182/