W miesiącach lipiec-sierpień 2017 wspólnoty Odnowy zorganizowały 8 turnusów rekolekcji (różnej wielkości: od 20 do 150 osób) dla ok. 510 osób, w tym rekolekcje dla dzieci (95 osób) i młodzieży powyżej 13 lat (45 osób), a także rekolekcje rodzinne.

W 2017 roku w innych terminach niż wakacje (np. w czasie ferii zimowych, wolnych dni w okresie Bożego Ciała, itp) wspólnoty zorganizowały ponad 20 różnych rekolekcji, w sumie dla ponad 1000 osób.