Tradycyjnie w grudniu odbyło się Adwentowe Czuwanie wspólnot Odnowy 
w Kościele św. Piotra i Pawła.

Posługa muzyczna: Diakonia Uwielbienia „Płomień Pański”.

 

W grudniu odbyła się druga część warsztatów modlitwy wstawienniczej
Temat: „Charyzmaty”
Prowadzący: ks. Artur Ćwirta
Miejsce: parafia pw św. Maksymiliana Marii Kolbego

W listopadzie jak co roku odbył się Dzień Jedności, tym razem w parafii pw. św. Wawrzyńca. Eucharystii przewodniczył
i homilię wygłosił ks. arcybiskup Marian Gołębiewski. Uczestnicy wysłuchali także konferencji ks. Wojciecha Jaśkiewicza.

 

Posługa muzyczna stanowiła element trzy-dniowych Warsztatów Muzycznych z Leopoldem „Poldkiem” Twardowskim.

Nagrania z Warsztatów Muzycznych i Dnia Jedności: TUTAJ

   Warsztaty modlitwy wstawienniczej
    część 1 – „Modlitwa”. 
    Prowadzący: ks. Artur Ćwirta.
   Miejsce: parafia pw św. Maksymiliana
   Marii Kolbego



 

Temat:
„Przez uzdrowienie do komunii z Bogiem w Słowie, w liturgii i w Kościele”.

Prowadzący:
ks. Wojciech Jaśkiewicz i Agnieszka Matras.

Nagrania z rekolekcji: TUTAJ

Ojciec John Baptist Bashobora gościł we Wrocławiu od 24 do 26 czerwca 2011. W tym czasie odbyły się dwudniowe rekolekcje oraz 3 Msze Święte z Jego udziałem.


Zdjęcia: TUTAJ i TUTAJ

Posługę muzyczną pełniła Diakonia Uwielbienia „Płomień Pański”.

 Nagrania z rekolekcji: TUTAJ

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Konferencję pt. „Trwali w jedności na modlitwie” wygłosił ks.Mariusz Rosik. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Edward Janiak


Zdjęcia: TUTAJ

 Rekolekcje wielkopostne dla Odnowy Wrocławskiej zostały poprowadzone
przez ks. Krzysztofa Kralkę SAC.

Temat: „Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną”.

Konferencja 1: Bałwochwalstwo
Konferencja 2: Okultyzm
Konferencja 3: Modlitwa uwolnienia

Nagrania z rekolekcji: TUTAJ

Temat: "Moc Słowa"
Miejsce: Bożnowice
Prowadzący: Ks Radosław Rotman, ks. Wojciech Łata, Ks. Waldemar Kocenda, Ks. Marek Mekwiński
Organizatorzy: Grupy Modlitewne Paraklet, Getsemani, Fiat

Temat: "Moc Sakramentów"
Miejsce: Bożnowice
Prowadzący: Ks Radosław Rotman, ks. Wojciech Łata, Ks. Marek Mekwiński
Organizatorzy: Grupy Modlitewne Paraklet, Getsemani, Fiat

  W styczniu odbył się drugi turnus sesji posługi
  modlitwą wstawienniczą w Bożnowicach  
  u księdza Marka Mekwińskiego