• W roku 1997 odłączyła się Odnowa w Duchu Świętym diecezji Legnickiej. W diecezji Wrocławskiej nastąpiła zmiana koordynatora świeckiego; wybrany został Sławek Czajkowski.

 • Kolejne rekolekcje (organizowane nadal przez Jadwigę Choroszy we współpracy z koordynacją wrocławską) to: zima 1997, lato 1997 w Żłobiźnie, zima 1998 w Brzegu Opolskim, lato 1998, zima 1999, lato 1999 i zima 2000 oraz zima 2003 (temat: „Sztuka rozeznawania”) - odbyły się w Bożkowie. 

 • Po odejściu Jadwigi jeszcze przez jakiś czas były kontynuowane diecezjalne rekolekcje zimowe (Milicz 2004, Oława 2006, Marianówka koło Bystrzycy 2007, Sidzina koło Nysy 2008).

 • Organizację letnich rekolekcji przejęły większe Wspólnoty, które zapraszały także osoby z innych wspólnot Odnowy (Hallelujah, Benedictus, Płomień Pański).

  Dni Jedności Wspólnot Odnowy Archidiecezji Wrocławskiej  w latach 2003-2007 r.:
 • październik 2003: parafia pw. św. Franciszka z Asyżu. Konferencje wygłosili ks. Stanisław Orzechowski („Czy człowiek przed Bogiem?”) oraz ks. Andrzej Siemieniewski („Drogą Odnowy jest człowiek”).

 • październik 2004: parafia pw. św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej pod hasłem „Od rozdarcia do jedności”. Konferencje wygłosili: Tomasz Piechnik („Rozdarcie”) oraz Jacek Wiszniowski („Ku jedności”).

 • październik 2005: parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Konferencję pt. „Ze śmierci do życia” wygłosił tam ks. Marek Mekwiński; drugą, pt. „Eucharystia źródłem Życia” – ks. Włodzimierz Wołyniec.

 • październik 2006: parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Zostały wygłoszone dwie konferencje: „Dlaczego jestem we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym?” (Sławomir Czajkowski) oraz analiza dwóch fragmentów Ewangelii – Mt 12,46-50 i Łk 11,27-28 (ks. Stanisław Orzechowski). Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. arcybiskup Marian Gołębiewski.

 • listopad 2007: parafia pw. św. Klemensa Dworzaka. Konferencję pt. „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” wygłosił ks. Marek Mekwiński. Tego dnia Odnowa w Duchu Świętym świętowała czterdziestolecie powstania; rocznicę tę uświetnił specjalny tort.

  Diecezjalne Czuwania w Wigilię Zesłania Ducha Świętego od 2004 do 2008 r:
 • maj 2004: parafia pw. św. Franciszka z Asyżu, ul. Borowska we Wrocławiu.

 • maj 2005: parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Zostały wygłoszone dwie konferencje przez ks. Romana Hosza: „Przyjęcie Ducha Świętego” i „Życie w Duchu Świętym”. Modlitwę prowadziła diakonia uwielbienia wspólnoty Benedictus.  Uczestnicy obejrzeli „Front”, film ewangelizacyjny o walce duchowej, a także Scenkę teatralną „Misterium Paschalne” (film i scenka zrealizowane zostały przez wspólnotę Hallelujah). Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Siemieniewski.

 • rok 2006: ks. Stanisław Orzechowski, koordynator Odnowy, zachęcił do organizowania czuwań w swoich parafiach, aby propagować tą uroczystość. Część wspólnot zastosowała się do tych zaleceń.

 • rok 2007: parafia pw. Chrystusa Króla. Ks. bp Andrzej Siemieniewski wygłosił konferencję pt. „W szkole Ducha Świętego”. W czasie Eucharystii homilię wygłosił ks. Grzegorz Michalski.

 • rok 2008: kościół pw. Świętego Krzyża. Dwie konferencje wygłosił ks. Roman Hosz: „Duch Ożywiciel” i „Duch działający w Jezusie Chrystusie, obietnice dla nas”. Eucharystii przewodniczył i nauczanie pt. „ Duch działający w Kościele” wygłosił ks. bp. Edward Janiak. Posługę muzyczną podczas Eucharystii pełniła wspólnota „Dom na Skale”.

  Inne ważne wydarzenia organizowane przez Koordynację Odnowy Wrocławskiej od 2003 do 2008 r. :
 • marzec 2003: rekolekcje wielkopostne Odnowy Wrocławskiej, które w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego prowadził o. Augustyn Pelanowski. Temat brzmiał: „Cierpienie i ciemność – droga do Raju”.

 • rok 2003/2004: diecezjalna Szkoła Animatora u Wawrzynów (raz w miesiącu).

 • kwiecień 2004: rekolekcje wielkopostne Odnowy Wrocławskiej w parafii pw. Świętej Rodziny. Prowadził je o. Tomasz Aleksiewicz OP z Warszawy. Temat brzmiał: „Rekolekcje z Całunem. W Jego ranach jest naszej zdrowie”.

 • grudzień 2004: rekolekcje adwentowe dla wspólnot Odnowy, które w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego prowadził o. Manuel Casanova. Temat brzmiał: „Chrześcijanin zwiastunem Jezusa Chrystusa na wzór Jana Chrzciciela”.

 • rok 2004/2005: diecezjalna Szkoła Lidera w budynku Gimnazjum Salezjańskiego (na górze), obok kościoła pw. św. Michała (raz w miesiącu).

 • wrzesień 2006: Szkoła Życia Duchowego wg św. Jana od Krzyża. Prowadzący: ks. bp Andrzej Siemieniewski, ks. Roman Hosz, Sławomir Czajkowski.

 • styczeń 2007: Szkoła Życia Duchowego - „Duchowa wędrówka ze św. Benedyktem, charyzmatycznym patronem Europy”. Prowadził o. Ludwik Mycielski.

 • od stycznia do czerwca 2007: diecezjalna Szkoła Animatora u Wawrzynów (raz w miesiącu).

 • wrzesień 2007: Szkoła Życia Duchowego - „Święty Franciszek - charyzmatyczny ewangelizator średniowiecza”. Prowadzący: br. Tomasz Regiewicz, br. Marcin Kania.

 • październik 2007: kurs Modlitwy Wstawienniczej w kościele Świętego Franciszka z Asyżu, organizowany przez Wspólnotę „Magnificat” z DA „Wawrzyny”.

 • listopad 2007: Kongres Ewangelizacyjny Odnowy, zorganizowany na Górze Świętej Anny. Udział wzięli m.in.: ks. bp Andrzej Siemieniewski, ks. Roman Hosz, Andrzej Golik, Grzegorz Górny. Odbyły się warsztaty: ewangelizacja ubogich i uzależnionych, ewangelizacja w więzieniach i poprawczakach, ewangelizacja miast i wiosek, ewangelizacja rodzin.

 • październik 2008: Nowym koordynatorem świeckim został Michał Zdunek.

 • Dzień Jedności, którego termin został ustalony na Wigilię listopadowej Uroczystości Chrystusa Króla, wyjątkowo został przeniesiony na luty 2009.