19 marca posługujący modlitwą wstawienniczą spotkali się na kolejnym spotkaniu formacyjnym we Wrocławiu, w parafii pw. św. Karola Boromeusza. Spotkanie odbyło się w okresie Wielkiego Postu i pięknie współgrało z tematami, które tego dnia podjęliśmy. A pojęliśmy tematy: modlitwy, postu i jałmużny - w kontekście posługi wstawiennika. Konferencję o modlitwie głosiła Wiesława Stankiewicz ze wspólnoty Płomień Pański. Opierając się na osobistym świadectwie Wiesława mówiła nam o osobistej relacji z Bogiem, która jest podstawą w naszej posłudze. Temat postu podjął ks. Wojciech Jaśkiewicz. Usłyszeliśmy o tym jak wiele owoców może przynieść dobrze przeżyty post, dlatego warto go podejmować, ćwiczyć się w cnocie umiarkowania, a tym samym wzrastać w życiu duchowym, w trosce o swoje ciało i swojego ducha. O jałmużnie natomiast mówił nam o. Arkadiusz Dąbek. Obejrzeliśmy również bardzo ubogacającą prezentację na temat jałmużny – mogliśmy zrozumieć, czym tak naprawdę jest jałmużna w pojęciu chrześcijańskim i jak bardzo jest cenna w naszym życiu – otwiera nas na miłość i miłosierdzie wobec naszych braci i sióstr, a tym samym pomaga uobecniać samego Boga.

Jak zawsze nasze spotkanie było wspólnym spotkaniem z Bogiem, umocnieniem z nim naszej osobistej więzi, umocnieniem naszego powołania i posługi charyzmatem modlitwy wstawienniczej, ale również umocnieniem naszych międzyludzkich więzi – osób, które poprzez swój bezinteresowny dar modlitwy, czasu, miłości i pochylania się nad ludzką biedą i cierpieniem dzielą się Dobrą Nowiną o Jezusie, który ZMARTYWCHWSTAŁ I ŻYJE, o JEZUSIE, który nieustannie przychodzi z darem miłości Ojca, pokoju, uzdrowienia i uwolnienia, radości, z darem życia w obfitości – z darem Swojego ZBAWIENIA.
JEZUS ŻYJE I BARDZO CIĘ UKOCHAŁ ! To jest sedno posługi wstawienniczej!

Dziękuję Prelegentom: Wiesławie Stankiewicz, o. Arkadiuszowi Dąbkowi, ks. Wojciechowi Jaśkiewiczowi i osobom, które włożyły jakikolwiek trud w organizację tego spotkania. Dziękuję im, że kolejny raz pomogli nam wzrastać, pomogli nam bardziej i mądrzej kochać innych.
Pozdrawiam również Drogich Wstawienników.
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu formacyjnym – mam nadzieję - w czerwcu.

Z Panem Bogiem,
Magdalena Pajączkowska