16 listopada 2013 r. w parafii p.w. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie dla posługujących modlitwą wstawienniczą. Na spotkanie złożyły się tym razem: sprawdzian z podstawowych prawd naszej wiary, modlitwa wspólnotowa o coraz pełniejsze otwarcie na Ducha Świętego oraz modlitwa indywidualna o konkretne charyzmaty potrzebne do posługi modlitwą wstawienniczą dla każdego uczestnika naszego spotkania. Ks. Artur Ćwirta pomógł nam także zdobyć większą wiedzę na temat charyzmatu proroctwa. Nasze spotkanie zakończyliśmy jak zawsze wspólnym uczestnictwem w Eucharystii.
Dziękujemy wszystkim wstawiennikom biorącym systematycznie udział w naszych spotkaniach formacyjno-integracyjnych, które ubogacają nas, pomagają wzrastać w tej trudnej, ale jakże pięknej posłudze, dzielić się wspólnym doświadczeniem oraz świadectwem działania Boga, który pochyla się z wielką miłością nad każdą osobą, którą przynosimy mu na modlitwie wstawienniczej. Kilka zdjęć TUTAJ

Magdalena Pajączkowska, Wspólnota Dobra Nowina