16 lutego 2013 w Parafii pw. św. Karola Boromeusza, w Domu Katechetycznym odbyło się całodzienne, pierwsze z tego cyklu spotkanie dla posługujących modlitwą wstawienniczą w naszej diecezji mające służyć wzajemnej współpracy, wymianie informacji, wspólnej formacji, dzieleniu się doświadczeniem posługi, a w przyszłości stworzeniu diecezjalnej diakonii modlitwy wstawienniczej. Na spotkanie złożyły się: wspólna modlitwa, prezentacja diakonii z poszczególnych Wspólnot, Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, dwie konferencje, wspólny obiad i rozmowy. ks. Artur ĆwirtaWartość posługi modlitwą wstawienniczą – to  temat pierwszej konferencji, którą wygłosił ks. Artur Ćwirta. Temat drugiej – Priorytety w posłudze modlitwą wstawienniczą. Wymagane cechy i formacja posługujących – głosiła Magdalena Pajączkowska. Dziękujemy wszystkim posługującym w naszych Wspólnotach, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Frekwencja dopisała, w spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób.

Magdalena PajączkowskaPlanowany termin kolejnego spotkania to 20 kwietnia br. Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Pajączkowska
„Dobra Nowina”