W czerwcowy weekend wyjechaliśmy na
   Rekolekcje dla liderów Odnowy do domu
   rekolekcyjnego misjonarzy klaretynów
   w Krzydlinie Małej. Głównym celem tego
   czasu była wspólna modlitwa,
   zawiązanie relacji między liderami
   i koordynatorami, podsumowanie roku
   i stworzenie programu na rok
   2010/2011.
Był z nami ks. Wojciech Jaśkiewicz i ks. Rajmund Pietkiewicz.

Zdjęcia: TUTAJ