W czerwcu 2009 w ramach rekolekcji
dla liderów odbyły się warsztaty:
"Rola odpowiedzialnych w rozwoju
wspólnoty".

Warsztaty były prowadzone przez
Małgorzatę Stułę-Topolską. (Są nagrania)
Tematy konferencji:
Posługa lidera we wspólnocie;
Etapy duchowego rozwoju człowieka;
Etapy rozwoju wspólnoty;
Rozeznawanie indywidualne i wspólnotowe; 
Komunikacja we wspólnocie. 
Miejsce: Kościół Świętego Franciszka z Asyżu.

Nagrania: TUTAJ