20.11.2021 odbył się Dzień Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocław pod hasłem "Aby służyć, trzeba kochać". Gośćmi byli: Angelika Orzechowska i Michał Nikodem. Była to również okazja do spotkania z Rodzinami w Duchu Świętym - zaproszone zostały małżeństwa i rodziny, była opieka dla dzieci. Świętowanie rozpoczęło się od Eucharystii o godz. 9:00  w kościele Świętej Rodziny we Wrocławiu przy ul. Monte Cassino 68, następna część odbyła się w Domu Katechetycznym i zakończyla się Adoracją w kościele.