MAGNIFICAT
Wrocław, parafia św. Wawrzyńca, DA Wawrzyny, ul. Bujwida 51.

Spotkania: w trakcie ustaleń przez księdza opiekuna.

    Charakterystyka:

Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym przy duszpasterstwie akademickim Wawrzyny.

Jej misją jest przeprowadzanie, w czasie każdego semestru, seminariów Odnowy Wiary. Jest ono adresowane przede wszystkim dla studentów (ale nie tylko) by przybliżyć im Boga, żeby dzięki temu oni przybliżyli się do Niego.