Od października 2013 do czewca 2015 roku we Wrocławiu odbył się we Wrocławiu cykl wykładów o charyzmatach, zorganizowany przez Instytut Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Odnowę w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej. Cechą szczególną cyklu było łączenie ze sobą wiedzy biblijnej przedstawianej przez środowisko naukowe Archidiecezji Wrocławskiej z doświadczeniem osób czynnie zaangażowanych w propagowanie idei doświadczenia charyzmatycznego. Przedstawienie wiedzy biblijnej o charyzmatach i codziennego doświadczenia ich mocy ukazuje niezwykły duchowy świat przeżywany przez tysiące chrześcijan na świecie.

W styczniu 2016 r. Szkoła rozpoczęła cykl audycji radiowych, które prowadzone są na antenie Radia Rodzina raz w miesiącu – w czwartą środę miesiąca o godz. 21.30. Pliki audio audycji są TUTAJ, a także w KRONICE.

Czerwcowy Charyzmatykon odbył się w ramach Nocy Kościołów w sobotę 20.06.2015 r. o godz. 22.25 w parafii Opieki św. Józefa, ul. Ołbińska 1 (oo. Karmelici). Temat „Wyznanie wiary czy akt zbawienia? Jezus jest Panem!” przedstawili ks. Mariusz Rosik i Artur Skowron.

Całość rozpoczęła się o godz. 19.00 konferencją o. Krzysztofa Piskorza "Ziemia Karmelu".

"Badając współczesne mówienie językami w grupach charyzmatycznych, amerykańscy językoznawcy stwierdzili, że (...) jest rzeczą zupełnie niemożliwą sztuczne stworzenie takiej mowy poprzez świadome usiłowanie". Z tekstu ks. Mariusza Rosika Poliglota z Bożej łaski z Niedzieli z 2012 roku. Była mowa też o tym w czasie VI sesji Charyzmatykonu:

  • Zaproszenie ks. Mariusz Rosika TUTAJ

  • Reportaż:

  • Slajdy z wykładu ks. dr hab. Rajmunda Pietkiewicza o modlitwie uwielbienia są TUTAJ.

"Odnowienie w Duchu Świętym otwiera zupełnie inny sposób lektury Pisma Świętego"

"... zadzwoniły do mnie, że koniecznie muszę przyjechać do Wrocławia, bo tutaj się niesamowite rzeczy dzieją".

"Specyfiką tego wylania Ducha Świętego - chociaż myśmy w ogóle nie były świadome tego, co się dokonało z nami - była niesamowita chęć dzielenia się tym, przekazywania tego dalej, opowiadania wszystkim".

"...moje doświadczenie jest takie, że z wielką wdzięcznością muszę myśleć o wielu ludziach świeckich".

"Doczekamy się, zobaczycie, wspaniałej wiosny Kościoła. Ona dopiero przyjdzie, kiedy rzeczywiście będziemy wracali do tych początków i uwierzymy, że takie może być całe nasze życie. (...) My szanujemy przeszłość, ale wiemy, że Bóg nie jest tylko bibliotekarzem i nas prowadzi w przyszłość. Nie daj się więc zakuć w kajdany problemów, bo diabeł będzie Cię próbował zakuć w problemy. Przyjmij na nowo moc Ducha Świętego, a zobaczysz, że to jest też coś wspaniałego i dla Ciebie".

Świadectwo ks. Jana Kruczyńskiego złożone na Papieskim Wydziale Teologicznym 25 stycznia 2014 podczas sesji Szkoły Duchowości Charyzmatycznej poświęconej początkom Odnowy w Duchu Świętym we Wrocławiu.

Fot. Agata Combik /GN Relacja, wypowiedzi, zdjęcia na stronie www.dzieje.com.pl

Nagranie wykładu Małgorzaty i Marka Nowickich z ostatniego Charyzmatykonu jest TUTAJ.
Nagranie dyskusji i końcowej modlitwy TUTAJ.

Relację z sobotniego (25.01.2013) spotkania na Ostrowie Tumskim można także przeczytać (i posłuchać fragmentów wypowiedzi) w Gościu Wrocławskim TUTAJ.

Zaproszenie ks. Mariusza Rosika TUTAJ

Najciekawsze skróty z trzeciego spotkania Charyzmatykonu:

Relacja z sobotniego (14.12.2013), trzeciego już spotkania Szkoły Duchowości Charyzmatycznej jest na stronie Wrocławskiego Gościa Niedzielnego:

http://wroclaw.gosc.pl/doc/1814248.Chrzescijaninie-nie-wychodz-z-wody

O darze mądrości i umiejętności poznania - Konferencja 1:

 

 O darze mądrości i umiejętności poznania - Konferencja 2:

 

O darze mądrości i umiejętności poznania - Panel: