VIII sesja Charyzmatykonu: Ewangelizacja dawniej i dziś