Roczna Szkoła Formacji jest autorskim programem formacji prowadzonym przez SNE św. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu we współpracy z diecezjalną koordynacją Odnowy w Duchu Świętym.

Cel:

  • formowanie uczniów i świadków Jezusa dla nowej ewangelizacji i służby we wspólnotach modlitewnych.

Warunki uczestnictwa:

  • osoby ze wspólnot modlitewnych posłane przez wspólnoty - z pisem- ną zgodą duszpasterza (zasada posłania 2 do 4 osób ze wspólnoty, w zależności od wielkości wspólnoty),
  • osoby mające osobiste doświadczenie spotkania Jezusa Zmartwych- wstałego (zewangelizowane),
  • osoby pragnące się formować do ewangelizacji i prowadzenia małych grup,
  • zdolność do pracy w zespole,
  • opłacenie kosztów RSF (koszt kursu Emaus + 200 zł na koszt posiłków i materiałów; posłanie przez wspólnotę może być potwierdzone opłaceniem kosztów)
  • zasada udziału we wszystkich spotkaniach (warunek wstępny udział w kursie Uczniowie z Emaus w październiku).

Plan dnia Rocznej Szkoły Formacji:

10.00 adoracja Eucharystyczna,
10.30 Eucharystia
11.30 kawa
11.45 I BLOK (teoria, zadania, praktyka, dzielenie),
13.30 obiad,
14.00 modlitwa wspólnotowa,
14.30 II BLOK (doświadczenie wspólnot, prowadzenie małych grup, teoria i ćwiczenie),
16.00 zakończenie

Zgłoszenia - zapisy za pomocą formularza na stronie http://www.domnaskale.eu. Zapisy na kurs Emaus według osobnego formularza.

Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć pisemną zgodę duszpasterza i wpłacić pierwsza ratę za kurs.