Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przewodzenia grupie i współdziałania z innymi ludźmi oferuje inicjatywa Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Szkoła Lidera – to cykl filmowych konferencji w internecie. Co dwa tygodnie będą udostępnianie nowe lekcje. Propozycja skierowana jest do obecnych i przyszłych liderów, animatorów, duszpasterzy – wszystkich, którzy pragną odnaleźć swoje miejsce w grupie, czy też bardziej zaangażować się.

Zagadnienia, jakie m.in. będą poruszane, to: Kościół po Soborze Watykańskim II, poznanie od strony teologicznej osoby Ducha Świętego, współpraca z innymi ludźmi, relacje świeccy–duchowni, posługa charyzmatami, rozwój grupy, radzenie sobie z problemami, sztuka komunikacji i dialogu.