3 grudnia 2023 roku w Kościele w Polsce rozpoczął się nowy rok duszpasterski oraz realizacja programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2023/ 2024 pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Program ma pobudzić do refleksji nad własnym uczestnictwem we wspólnocie Kościoła oraz zainspirować do większego i pełniejszego zaangażowania. Komisja Duszpasterstwa KEP przygotowała materiały na ten czas: pięć zeszytów w wersji papierowej (teologiczno-pastoralny, homiletyczny, liturgiczny, katechetyczny i maryjny) oraz materiały dla rodzin w wersji elektronicznej.

Więcej informacji TUTAJ

Rok I (2019/2020)
Temat: Wielka tajemnica wiary
Motto biblijne: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)

Rok II (2020/2021)
Temat: Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Motto biblijne: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)

Rok III (2021/2022)
Temat: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57).

W pierwszą niedzielę adwentu, 2 grudnia, rozpoczęliśmy nowy rok duszpasterski.

Dwuletniemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2017-2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). Rozpoczynający się właśnie drugi rok (2018-2019) będzie przebiegał pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.

• Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha.
• Hasło: „W mocy Bożego Ducha”.
• Symbol: języki ognia.

Więcej TUTAJ i TUTAJ

Chcielibyśmy budzić świadomość, że jesteśmy bierzmowani, że mamy zadania, które wynikają z przyjęcia Ducha Świętego, a są to przede wszystkim działania ewangelizacyjne – zapowiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. W Warszawie 6 października odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji tego gremium. Przedmiotem spotkania był program roku duszpasterskiego 2017/2018 dla Kościoła w Polsce.

Jak wyjaśnił abp Wiktor Skworc, przygotowywany program będzie kontynuacją obecnego i zachętą do refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego owocami. „Duch Święty sprawił, że Kościół stał się misją. A świadomość, że jesteśmy bierzmowani, powinna mieć przełożenie na życie społeczne. Dary i owoce Ducha Świętego powinny być w nas nawet w trudnych kontekstach codziennego życia, a dzięki łasce Ducha Świętego powinniśmy zmieniać rzeczywistość społeczną” – powiedział.

Więcej TUTAJ

Lata 2013 – 2017: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Rok 2015/16: Nowe Życie w Jezusie Chrystusie

  Rok 2013/14 Rok 2014/15 Rok 2015/16 Rok
2016/17
Tematyka: Głoszenie Kerygmatu Nawrócenie – czas oczyszczenia i oświecenia Chrzest – nowe życie Świadectwo – misja
 Hasło: Wierzę w Syna Bożego Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię Nowe życie w Chrystusie Idźcie i głoście
 Symbol: Świeca – Światło Krzyż Woda, biała szata Olej – namaszczenie
 
Więcej TUTAJ

Rok 2015/2016 przeżyjemy pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”. Jest to centralny etap czteroletniego Programu duszpasterskiego, gdyż przez dwa poprzednie lata zmierzaliśmy do tego momentu, jakim jest 1050. rocznica Chrztu Polski.

Nowe Życie w Jezusie Chrystusie

Program duszpasterski na rok 2015/2016

Słowo wstępne

Kościół katolicki w Polsce kroczy drogą duchowości chrzcielnej. Przed dwoma laty rozpoczęliśmy realizację czteroletniego Programu duszpasterskiego (2013-2017), którego hasłem są słowa „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Rozważając tematykę chrzcielną i poważniej czerpiąc siły z łaski chrztu, zbliżamy się do 1050. rocznicy Chrztu Polski, kształtując w sobie autentyczną duchowość chrzcielną. Pragniemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, przyczyniło się do odnowienia i umocnienia naszej wiary.

Rok 2016 będzie dla nas szczególnym czasem łaski, gdyż w jego trakcie dziękować będziemy Bogu za dar wiary otrzymany przez naszych przodków. Ten rok przyniesie nam także Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, podczas których, wraz z tysiącami młodych ludzi z całego świata, do Polski przybędzie Ojciec Święty Franciszek. Będzie to także czas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Lata 2013 – 2017: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Rok 2013/2014: "Wierzę w Syna Bożego"

Realizacja nowego programu duszpasterskiego rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, 1 grudnia br. Hasło pierwszego roku brzmi: “Wierzę w Syna Bożego”, a opiera się on na trzech priorytetach:

  • Słowo Boże – propagowanie Biblii jako Słowa Bożego, ukazywanie jej ważności w życiu chrześcijańskim oraz pogłębianie duchowości biblijnej,
  • Ewangelizację, a w jej ramach podjęcie różnorodnych działań preewangelizacyjnych i przeprowadzenie rekolekcji kerygmatycznych, oraz wsparcie wiernych, by mogli znaleźć swoje miejsce we wspólnotach,
  • Katechezę dorosłych przed chrztem dziecka – rozszerzenie i pogłębienie katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.

Więcej na stronie: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x62835/obradowala-komisja-duszpasterstwa/

„Otworzyć podwoje wiary i być solą ziemi”

To hasło roku duszpasterskiego 2012/2013 (od pierwszej niedzieli adwentu do końca roku liturgicznego).

Z Listu Pasterskiego na Adwent 2012 Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego:

ROK WIARY powinien wyrazić wspólne zobowiązania do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, do jej pogłębienia. Będziemy to czynić poprzez lekturę dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Nasz zamysł streszcza hasło roku duszpasterskiego, które brzmi: „Otworzyć podwoje wiary i być solą ziemi”. Na temat wiary mówiliśmy dotychczas w tym liście. Wiarę trzeba przekazywać innym, trzeba się nią dzielić. Ta rola chrześcijanina streszcza się w słowach Chrystusa: „Wy jesteście solą ziemi” – przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie trzeba wiele soli, aby potrawa nabrała smaku. Chodzi o to, abyśmy dawali świadectwo naszej wiary wobec laicyzującego się świata. Najważniejsze jest to, by być solą ziemi. Sól bowiem, jeśli przestanie solić – nie nadaje się do niczego.

Całość listu TUTAJ

11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, rozpocznie się ROK WIARY. Będzie trwał do października 2013 r.
Przeczytaj pełny tekst Listu apostolskiego Benedykta XVI

Zespół powstał decyzją Konferencji Episkopatu Polski w związku z ogłoszonym przez Benedykta XVI ROKIEM WIARY
Zapraszamy na stronę Zespołu TUTAJ

Nasz koordynator ks. Wojciech Jaśkiewicz wrócił właśnie z Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Środowisk Nowej Ewangelizacji i gorąco zachęca do  odwiedzania tej strony i zapoznania się z materiałami dotyczącymi niedawno zakończonego Kongresu.

„Kościół naszym domem - diecezja rodziną”

To program duszpasterski na rok 2011/2012. Zaczyna się w pierwszą niedzielę adwentu i trwa do końca roku liturgicznego.

Jest on częścią trzyletniego programu:
„Kościół domem i szkołą komunii”.
Hasła kolejnych trzech lat programu brzmią:

2010/2011 – „W komunii z Bogiem”
2011/2012 – „Kościół naszym domem”
2012/2013 – „Być solą ziemi”